Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба часу?

Автор(и)

  • В. Г. Воронкова Запорізька державна інженерна академія, Україна
  • О. В. Соснін Національний авіаційний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42519

Ключові слова:

інформаційне суспільство, інформація, інформаціоналізм, мережеве виробництво, інформаційна економіка, інформаційна революція

Анотація

Розробка концепцій функціонування інформаційного суспільства стає найважливішою задачею суспільно-політичного розвитку сучасної держави, яка має бути конкурентоспроможною, інноваційною, технологічно оснащеною, націленою на розвиток науки, освіти, культури. Розкривається сутність нової глобальної інформаційної економіки, яка сприяє поява нової інформаційної форми – мережевого підприємства, яке характеризується гнучким виробництвом, новими системами управління, організаціями, що базуються на горизонтальній, а не на вертикальній моделі. Дається аналіз того, що інформаційна революція, яку ще називають комп’ютерною, розпочавшись з появи першого персонального комп’ютера, принципово змінила образ життя і характер праці людей в більшості країнах світу.

Біографії авторів

В. Г. Воронкова, Запорізька державна інженерна академія

Доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук, академік Міжнародної академії наук вищої школи (м.Москва), академік Академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування (м.Москва), завідувач кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії

 

Профіль GoogleАкадемія: посилання

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4361-1701

Професійні (наукові) інтереси: філософська антропологія, філософія управління, гуманістичний менеджмент, філософія глобалізації, інформаційне суспільство 


Основні публікації:

1. Воронкова, В. Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади [Текст] / В. Г. Воронкова. - К.: Професіонал, 2006. - 342 с.

2. Воронкова, В. Г. Менеджмент в державних організаціях [Текст] / В. Г. Воронкова. - К.: Професіонал, 2004. - 256 с.

3. Воронкова, В. Г. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-антропологічні виміри) [Текст] / В. Г. Воронкова. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2008. - 190 с.

4. Воронкова, В. Г. Філософія  [Текст] / В. Г. Воронкова. - К.: Професіонал,  2004. - 439 с.

5. Воронкова, В. Г. Управление как единый социальный организм [Текст] / В. Г. Воронкова // Нова парадигма: альманах наукових праць. –1 999. – Вип 10. - С. 8-19.

6. Соснін, О. В. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації [Текст] / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. - Львів: Магнолія, 2011. - 602 с.

7. Воронкова, В. Г. Умови подолання ризиків та досягнення стабільності в українському соціумі [Текст] / В. Г. Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2007. - № 29. - С. 18-30.

 

 

О. В. Соснін, Національний авіаційний університет

Доктор політичних наук, професор,
зав. кафедри міжнародної інформації

Посилання

Castells M. Information Age: Economy, Society and Culture. - M .: GUVSHE, 1996. - 608 p.

Punchenko OP Frames to represent the current stage of development of civilization / O.P.Punchenko // Philosophy and Social Sciences. - Minsk.-2014.- № 2.- P.26-30.

Zelenkov A.I., Oliyinik I.V. Information civilization as a global project postmodern / I.V.Oliynik // Philosophy and Social Sciences. - Minsk.-2014.- № 2.- P.17-20.

G.M.Maklyuen, Gutenberg Galaxy. The Creation of Man print culture / G.M.Maklyuen; translation from English and application of its.: A.Yudin.- Kiev: Nick Center, 2004.- 432 p.

Lazarevich A.A. Global communication society / Lazarevich A. A.- Minsk: Belarusian book, 2008.- 350p.

Dzieban' O. Philosophical and legal discourse on human rights in the information society / Dzieban' O // Foreign Affairs.-2014.- № 12. - P. 41-45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-15

Номер

Розділ

Філософія