№ 60 (2015)

Зміст

Філософія

Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба часу? PDF
В. Г. Воронкова, О. В. Соснін 13-24
Устойчивое развитие как концепт и социальная технология PDF (Русский)
А. И. Зеленков 25-36
Понятие «эволюция» в науке и философии PDF (Русский)
О. О. Базалук 37-53
Філософське осмислення проблеми українського Сходу PDF
Н. Є. Яцук 54-62
Культура і людина в онтології становлення PDF
І. А. Доннікова 63-72
Ґендерна проблематика: виклики сучасності PDF
М. М. Палагнюк 73-83
Філософсько-антропологічні розвідки сміхової культури у творчості М. Хвильового PDF
Н. В. Козирєва 84-90
Концепція сталого розвитку як необхідна складова побудови оптимальної моделі суспільного розвитку PDF
О. О. Саюк 91-99
Діяльність як субстанція щастя PDF
К. М. Скворцова 100-113
Світоглядні характеристики суб’єктів миру та війни PDF
І. О. Павленко 114-126
Необхідність підготовки людини до нанотехнологічного способу життя PDF (Русский)
Д. В. Касьянов 127-136
Суперечності й переваги демократії як середовища впровадження і розвитку інновацій PDF (Русский)
Е. В. Старовойт 137-143
Світовий досвід демократизації освітньої політики PDF (Русский)
Л. А. Шелюк 144-151
Постлюдина та постлюдство: особливості прояву PDF
Є. В. Левченюк 152-161
Про гомеоклаз організму людини як продукт дії загальнодеструктивних і спеціальних технологій PDF
С. Ю. Путров 162-171
Комунікативний підхід в сучасній методології дослідження смислу PDF (Русский)
А. П. Сторожук 172-183
Альтруїзм як чинник екологічної безпеки людства PDF
О. Б. Фельдман 184-192
Вольовий характер політичної активності суб’єктів суспільних перетворень PDF
Н. М. Ковтун 193-202
Генезис теоретичних уявлень про мультикультуралізм PDF
О. В. Налапша 203-215
Формування культурних засад становлення цілісної особистості у світі спорту (філософсько- антропологічний дискурс) PDF
В. Є. Білогур 216-225
Реінтерпретація толерантності: філософсько- освітнє осмислення її значущості, можливостей і меж PDF
О. М. Троїцька 226-233
Ціннісні орієнтири української молоді в умовах сучасних соціокультурних викликів PDF
О. Б. Чмир 234-243
Напрями охорони оточуючого середовища в клонтексті вирішення загальної кризової екологічної ситуації у світі PDF
І. І. Дуднікова 244-252
Культура буття людини як соціокультурний феномен PDF
В. В. Мельник 253-268
Наукова традиція та новація в гуманітарній практиці суспільства PDF
А. А. Гоцалюк 269-277
Філософія освіти: соціокультурний вимір PDF
М. М. Міщенко 278-286