DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42590

Культура і людина в онтології становлення

І. А. Доннікова

Анотація


Аналізується проблема створення антропокультурної онтології становлення, яка репрезентує специфіку розгортання людського в культурному і культурного в людському. Зазначається, що вона ґрунтується на екзистенціальній онтології культури, на сутнісній взаємозалежності культури і людського існування. Людина і культура створюють антропокультурну цілісність, що зумовлює процесуальність антропокультурного буття, його комунікативний характер. Обґрунтовується, що полісутнісна людина, яка здатна до творчо-руйнівної самореалізації, потребує людинозберігаючого способу буття, тобто культури. Створювальна людиномірність культури розглядається в ситуації екзистенційної сталості та нестійкості (повсякденності та граничного буття).


Ключові слова


культура; полісутнісна людина; антропокультурне буття; онтологія становлення; екзистенційна нестійкість; створювальна людиномірність

Повний текст:

PDF

Посилання


Tabachkovsky V. G. Poly-essential Homo: Philosophical and Artistic Thought in Search of "Non-Euclidean Reflectivity" / V. G. Tabachkovsky.− K.: Publisher PARAPAN, 2005. − 432 с.

K. Wolfe. Anthropology: History, Culture, Philosophy / Trans. from germ. by G. Khaydarova. − SPb .: Publisher St. Petersburg. Univ., 2008. – 280 с.

Collisions of Anthropological Thoughts / V.G. Tabachkovskyy, H.I. Shalashenko, A.M. Dondyuk and others. – K.: Publisher PARAPAN, 2002. – 156 с.

The Facets of Human Existence: Positive and Negative Dimensions of Antropocultural / Andros E.I., Shalashenko G.I., Zagorodniuk V.P. [etc.]. – K.: Naukova dumka, 2010. − 352 с.

Malakhov V.A. The vulnerability of love / V.A. Malakhov . –K .: DUTH I LІTERA, 2005. – 560 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Табачковський В.Г. Полісутнісне homo: філософсько-мистецька думка в пошуках «неевклідової рефлективності» / В. Г. Табачковський. — К.: Видавець ПАРАПАН, 2005. — 432 с.

2. Вульф К. Антропология: История, культура, философия / Пер. с нем. Г. Хайдаровой, СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 280 с.

3. Колізії антропологічного розмислу / В.Г. Табачковський, Г.І. Шалашенко, А.М. Дондюк та інш. — К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. — 156 с.

4. Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного / Андрос Є.І., Шалашенко Г.І., Загороднюк В.П. [та ін.]: − Київ: Наукова думка, 2010. − 352 с.

5. Малахов В.А. Уязвимость любви / В. А. Малахов. — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. — 560 с.

Copyright (c) 2015 І. А. Доннікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941