DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42597

Концепція сталого розвитку як необхідна складова побудови оптимальної моделі суспільного розвитку

О. О. Саюк

Анотація


Розглянута проблематика яка стосується подальшої долі існування людства. Проаналізовано основні передумови виникнення кризових явищ. Розглядається комплекс заходів які покликані врегулювати економічні, екологічні та соціальні кризові явища. Запропоновано приділити ретельну увагу культурному аспекту концепції сталого розвитку, з метою популяризації її у суспільстві. Представлено концепцію сталого розвитку як визначальну умову побудови оптимальної моделі суспільного розвитку


Ключові слова


сталий розвиток; оптимальність; цінності; кризові явища

Повний текст:

PDF

Посилання


Vernadsky V. Inevitable growth of scientific knowledge. Lecture on cooperative courses in Simferopol 18 (31) October 1920 / V.I. Vernadsky journalistic articles. - M .: Nauka, 1995. P. 286-289

Economic Encyclopedia: in three volumes. Vol.3 / [Redkol .: SV Mocherny et al.]. - K .: Academy, 2002. - 952 p.

Encyclopedic Dictionary of Philosophy / [Redkol .: VI Shynkaruk et al.]. - K .: outline, 2002. - 742 p.

Vernadsky V.I. Scientific Thought as a Planetary Phenomenon / Vernadsky Philosophical thoughts naturalist - M .: Nauka, 1988. - 520 p.

Zgurovsky M.Z., Matoryna T.A., Prilutsky D.A., Abroskin D.A., Global modeling of sustainable development in the context of quality and safety of human life // System Research and Information Technologies 2008, № 1 P.7-32

Domanski B., 2008, The development of Polish cities and outlying regions. Irrevocable separation and interdependence of development ?, NSDC Studies Academy of Sciences, 120, 135-143

World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development. Sustainable development [electronic resource]. - Access: http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development

The seven priority areas for Rio + 20 [electronic resource]. - Access: http://www.un.org.ua/ua/seven-rio20

Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development. Approved by the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 [electronic resource]. - Access: http://www.esz.org.ua/?page_id=4153


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вернадский В. Неизбежность роста научного знания. Лекция на кооперативных курсах в Симферополе 18(31) октября 1920 г. / Вернадский В.И. публицистические статьи. – М.: Наука, 1995. С. 286-289.

2. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.3 / [Редкол.: С.В. Мочерний та ін.]. – К.: Академія, 2002. – 952 с.

3. Філософський енциклопедичний словник / [Редкол.: В.І. Шинкарук та ін.]. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.

4. Вернадский В.И. Научна мысль как планетное явление / В. И. Вернадский Философские мысли натуралиста - М.: Наука, 1988. - 520 с.

5. Згуровський М.З., Маторина Т.А., Прилуцький Д.О., Аброськін Д.А. Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя людей // Системні дослідження та інформаційні технології 2008, № 1 С.7-32

6. Domański B., 2008, Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju?, Studia KPZK PAN, 120, 135-143

7. Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Сталий розвиток [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wdc.org.ua/uk/sustainabledevelopment

8. Сім пріоритетних сфер на конференції Ріо+20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/seven-rio20

9. Ріо-де-Жанейро декларація з навколишнього середовища і розвитку. Затверджено Конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку, Ріо-де-Жанейро, 3-14 червня 1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.esz.org.ua/?page_id=4153

Copyright (c) 2015 Олександра Олегівна Саюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941