DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42606

Світовий досвід демократизації освітньої політики

Л. А. Шелюк

Анотація


В сучасному глобалізованому світі актуальною проблемою є поєднання вітчизняного і зарубіжного досвіду в сфері освіти. Це насамперед стосується демократизації освітньої політики держави щодо навчання і виховання сучасної молоді. Завдання такої демократизації зробити освіту головною ланкою поступального розвитку суспільства. В умовах глобального реструктурування світової системи реалізація цього завдання можлива на засадах партнерства з комерційними структурами. Як наслідок, між навчальними закладами пануватиме конкуренція, яка сприятиме підвищенню якості освітніх послуг


Ключові слова


освіта; демократизація освіти; освітня політика; освітні послуги

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Byram M. and Dervin F. (eds.) Students, staff and academic mobility in higher education. – Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008. – 320 p.

Debes M., Miaret G. Traite des sciences pedagogiques. – Paris: PUF, 1984. – T. 6: Aspects Sociaux de l'education. – 438 r.

Liessmann K. P. Theorie der Unbildung: Die Irrtümer der Wissensgesellschaft.– Wien: Paul Zsolnay, 2010. – 176 s.

Snyders G. Ecole, classe et lutte de classe. – Paris: PUF, 1996. – 378 r.

Dewey J. Democratie et l'education. – Paris: Marabout, 2005. – 212 r.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Byram M. and Dervin F. (eds.) Students, staff and academic mobility in higher education. – Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008. – 320 p.

2. Debes M., Miaret G. Traite des sciences pedagogiques. – Paris: PUF, 1984. – T. 6: Aspects Sociaux de l'education. – 438 р.

3. Liessmann K. P. Theorie der Unbildung: Die Irrtümer der Wissensgesellschaft.– Wien: Paul Zsolnay, 2010. – 176 s.

4. Snyders G. Ecole, classe et lutte de classe. – Paris: PUF, 1996. – 378 р.

5. Dewey J. Democratie et l'education. – Paris: Marabout, 2005. – 212 р.


Copyright (c) 2015 Л. А. Шелюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941