DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42619

Ціннісні орієнтири української молоді в умовах сучасних соціокультурних викликів

О. Б. Чмир

Анотація


Здійснено аналіз головних ціннісних орієнтирів молоді в умовах сучасних трансформаційних процесів в Україні. Розглянуто аксіологічну ієрархію за феноменологічним підходом Макса Шелера у пошуку методології дослідження ціннісно-нормативного сектору соціокультурної сфери. Запропоновано модель цінностей Шалома Шварца як методологічний інструмент у сучасних соціологічних дослідженнях в Україні. Досліджено зміну моделі цінностей в сучасному українському суспільстві та її критерії


Ключові слова


цінності; модель цінностей; ієрархія цінностей; трансформаційні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Borinshteyn E.R. The theory of social and cultural transformation in domestic and foreign science point of view of social philosophy / E.R. Borinshteyn // SevNTU: Coll. Science. pr. Vol. 141/2013. Series: Philosophy. Sevastopol, 2013. - p. 12-16.

Zygmunt Bauman: Changes should take // Access: http://www.day.kiev.ua/uk/article/xx-forum-vidavciv-u-lvovi-top-net/zigmunt-bauman-zmini-trebapriynyati

Scheler M. Selected Works. - M., 1994.

Kosar L.P. Phenomenological axiology as a methodological basis of modern moral perfectionism / L.P. Kosar // Access: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_48/Kossar.htm

Schwartz S. Basic Human Values: An Overview // Access: http://segrdid2. fmag.unict.it/Allegati/convegno%207-8-10-05/Schwartzpaper.pdf

Karandashev V.N. The concept of cultural values Sh.Shvartsa: Theory and Methods // V.N. Karandashev // Access: http://victor.karandashevs.ru/vk_docs/Karandashev_Culture_Values.pdf

Alex Shestakovskyy. Radykalizovani Europeans: Euromaidan value compared with European // Access: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/01/14/7009459/

Friedrich Nietzsche. Human, all too human. Book for free spirits // Access: http://nietzsche.ru/works/main-works/human/var-human/

The national survey, core values youth Ukraine // Access: http://socioplus.com.ua/vseukrajinske-doslidzhennya-osnovni-tsinnosti-molodi-ukrajiny/

How do you assess the need for Ukraine to join the European Union? // Access: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=952

Do you consider yourself a patriot of Ukraine? // Access: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=932

Max Weber. Sociology. General historical analysis. Politics. - K., 1998.

T. Eriksen. Tyranny of the moment: fast and slow time in the information age / T.G. Eriksen; Per. Eng .: W. Dmitruk. - Lviv: Calvary, 2004. - 194 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Борінштейн Є.Р. Розробка теорії соціокультурної трансформації у вітчизняній та зарубіжній науці: точка зору соціальної філософії / Є.Р. Борінштейн // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 141/2013. Серія: Філософія. Севастополь, 2013. – с. 12-16.

2. Зигмунт Бауман: Зміни треба прийняти // Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/xx-forum-vidavciv-u-lvovi-top-net/zigmunt-bauman-zmini-trebapriynyati

3. Шелер М. Избранные произведения. – М., 1994.

4. Косар Л.П. Феноменологічна аксіологія як методологічна основа сучасного етичного перфекціонізму / Л.П. Косар // Режим доступу: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_48/Kossar.htm

5. Schwartz S. Basic Human Values: An Overview // Режим доступу: http://segrdid2. fmag.unict.it/Allegati/convegno%207-8-10-05/Schwartzpaper.pdf

6. Карандашев В.Н. Концепция ценностей культуры Ш.Шварца: теория и методика // В.Н. Карандашев // Режим доступу: http://victor.karandashevs.ru/vk_docs/Karandashev_Culture_Values.pdf

7. Олексій Шестаковський. Радикалізовані європейці: цінності Євромайдану в порівнянні з європейськими // Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/01/14/7009459/

8. Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов // Режим доступа: http://nietzsche.ru/works/main-works/human/var-human/

9. Всеукраїнське дослідження: основні цінності молоді України // Режим доступу: http://socioplus.com.ua/vseukrajinske-doslidzhennya-osnovni-tsinnosti-molodi-ukrajiny/

10. Як Ви вважаєте, чи потрібно Україні вступити до Європейського Союзу? // Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=952

11. Чи вважаєте Ви себе патріотом України? // Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=932

12. Макс Вебер. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. — К., 1998.

13. Еріксен Т.Г. Тиранія моменту: швидкий і повільний час в інформаційну добу / Т. Г. Еріксен ; пер. англ.: В. Дмитрук. – Львів : Кальварія, 2004. – 194 с.

Copyright (c) 2015 О. Б. Чмир

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941