DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42622

Наукова традиція та новація в гуманітарній практиці суспільства

А. А. Гоцалюк

Анотація


На основі філософсько-естетичної рефлексії у статті висвітлюється роль традиції та новації в гуманітарній практиці суспільства. Мета представленої статті – визначити роль наукової традиції та новації в гуманітарній практиці суспільства. За основу дослідження зазначеної проблеми береться системно-діяльнісний підхід з використанням аналітичного, історичного, системного методів дослідження. У процесі аналізу стану проблеми розглядається теоретичні праці минулого та сучасності. Обґрунтовується взаємозв’язок традицій та інновацій в контексті наукової традиції


Ключові слова


наукова традиція; новація; знання; наука; гуманітарна практика; досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasilenko V.O. Innovacijnyj menedzhment / V.O. Vasilenko, V.G. Shmat’ko. – K.: Lybid’, 2004 – 297 s.

Genon R. Ocherki o tradicii i metafizikye / R. Genon. – M.: Azbuka, 2010. – 320 s.

Zakon Ukrainy «Pro innovacijnu diyal’nist’» vid 04.07. 2007r. N40-IV (zi zminamy I dopovnennyamy) // Oficijnyj sajt Verhovnoi Rady – www. rada.gov.ua.

Kun T. Struktura nauchnyh revolyucij / T. Kun; Perevod s angl. Nalyotova I.Z. - M.: Progress, 1975. - 288 s.

Madyukova S.A. Cociokul’turnyj neotradicionalizm v obryadah zhiznyennogo cykla : na primyeryezhenshchin nyurkskih etnosov Yuzhnoj Sibiri: dis. Soiskaniye nauchна. step. kand. filos. nauk : spec. 09.00.11 «Social’naya filosofiya» / S.A. Madyukova. – Novosibirsk, 2008. - 192 s.

Filosofskij slovar’. Osnovan Genrihom Shmidtom – 22-ye izd. per. / Pod obshch. red. G.Shishkoffa. – M.: Ryespublika, 2005. – 576 s.

Shyuc A. Chuzhak : social’no-psihologicheskij ocherk / A. Shyuc // Social’nyye I gumanitarnyye nauki : RZH / UNION RAN. - 1998. - N 3. -S.177-193.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент / В.О.Василенко, В.Г. Шматько. – К.: Либідь, 2004 – 297 с.

2. Генон Р. Очерки о традиции и метафизике / Р.Генон. – М.: Азбука, 2010. – 320 с.

3. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07. 2007р. №40-IV (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради – www. rada.gov.ua.

4. Кун Т. Структура научных революцій / Т. Кун; Перевод с англ. Налетова И.З. - М.: Прогресс, 1975. - 288 с.

5. Мадюкова С. А. Социокультурный неотрадиционализм в обрядах жизненного цикла : на примере женщин тюркских этносов Южной Сибири: дис. на соискание науч. степ. канд.. филос. наук : спец. 09.00.11 «Социальная философия» / С.А. Мадюкова. – Новосибирск, 2008. - 192 с.

6. Философский словарь. Основан Генрихом Шмидтом – 22-е изд. пер. / Под общ. ред. Г. Шишкоффа – М.: Республика, 2005 – 576 с.

7. Шюц А. Чужак: социально-психологический очерк / А. Шюц // Социальные и гуманитарные науки: РЖ / ИНИОН РАН. 1998. - № 3. - С.177-193.

Copyright (c) 2015 А. А. Гоцалюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941