DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.47751

Застосування інституційного підходу до етичної концептуалізації функціонування сучасного університету: межі і можливості

Н. М. Бойченко

Анотація


У статті проаналізовано потенціал використання інституційного підходу до аналізу ціннісного обґрунтування участі основних університетських спільнот (професури, студентства та адміністрації) у забезпеченні функціонування і розвитку сучасного університету. Виявлено регулятивне значення академічних цінностей та їхню неспроможність пояснити ціннісну структуру кожної з конкретних університетських спільнот зокрема. Запропоновано розробляти релятивні моделі таких фактичних ціннісних структур у рамках смислового горизонту, який задають контр фактичні академічні цінності.


Ключові слова


сучасний університет; етичні цінності; університетські спільноти; академічні цінності; контрфактичність; ціннісні структури

Повний текст:

PDF

Посилання


Apel' K.-O. Spryamuvannya anglo-amerikans'kogo "komun³tarizmu" v sv³tl³ diskursivno¿ etiki / Karl-Otto Apel' [per. z n³m. A.M. ªrmolenka] // ªrmolenko A.M. Komun³kativna praktichna f³losof³ya. - K.: L³bra, 1999. - S. 372-394

Baime K. fon Pol³tichn³ teor³¿ suchasnost³ /Klaus fon Baime ; [per. z n³m. M.Kultaºvo¿ ta M.Boichenka]. - K.: Stilos, 2008. - 396 s.

Boichenko M.². Sistemnii p³dh³d u soc³al'nomu p³znann³: c³nn³sn³ ³ funkc³onal'n³ aspekti. Monograf³ya /M.².Boichenko. - K.: PROM²N', 2011. - 320 s.

Boichenko N.M. Etika osobist³sno¿ komun³kac³¿ u osv³tn'omu proces³ /N.M. Boichenko // Sh³d. Anal³tichno-³nformac³inii zhurnal. - Donec'k: Ukra¿ns'kii kul'turolog³chnii centr, 2012. - ¹ 4 (115), lipen'-serpen' 2012. - S. 121-125.

Boichenko N.M. Etichn³ aspekti un³versitets'kih c³nnostei /N.M. Boichenko // Sof³ya. Guman³tarno-rel³g³ºznavchii v³snik. - K. VC "Ki¿vs'kii un³versitet", 2014. - ¹ 1. - S. 37-43.

Boichenko N.M. Znachenie razrabotki eticheskogo kodeksa prepodavatelya universiteta v kontekste razvitiya akademicheskih cennostei v Ukraine /N.M. Boichenko // Nauchnyi vestnik MF Rossiiskoi akademii narodnogo hozyaistva i gosudarstvennoi sluzhby. - Vyp.1. - 2014. - Magnitogorsk: RANH i GS, 2014. - S. 54-61.

Boichenko N.M. M³zhosobist³sn³ vzaºmini vikladacha ta studenta yak central'na problema profes³ino¿ etiki vischo¿ shkoli /N.M. Boichenko // Mul'tiversum. F³losofs'kii al'manah: Zb. nauk. prac'. / Gol. red. V.V. Lyah. - Vip. 79 . - K.: Ukra¿ns'kii centr duhovno¿ kul'turi, 2009. - S. 234-244.

Boichenko N.M. C³nnost³ adm³n³strativnogo aparatu suchasnogo un³versitetu: etika derzhsluzhbovcya versus etika v³l'nih profes³i /N.M. Boichenko // Teoretichnii ta naukovo- metodichnii chasopis "Vischa osv³ta v Ukra¿n³". - ¹ 1, Dodatok 1. - 2014. - S. 8-12.

Gabermas YU. Zaluchennya ³nshogo: stud³¿ z pol³tichno¿ teor³¿ / YUr´en Gabermas ; per. z n³m A.Dahn³ya. - L. : Astrolyab³ya, 2006. - 416 s.

Gelr³gen D. Organ³zac³ina poved³nka / D.Gelr³gen, Dzh.V. Slokum, R.V. Vudmen, N.S. Bren³ng ; per. z angl.. - K.: Vid-vo Solom³¿ Pavlichko "Osnovi", 2001. - 726 s.

²deya un³versitetu. Antolog³ya / Upor. M. Zubric'ka, N. Babalik, Z. Ribchins'ka. -

L'v³v: L³topis, 2002. - 304 s.

Kant I. Osnovy metafiziki nravstvennosti / I. Kant; [per. s nem.] // Kant I. Sochineniya: v 6 t. - M. : Mysl', 1965. - T. 4 (1). - S. 53-119.

Kant I. Spor fakul'tetov / I. Kant; per. s nem. // Kant I. Sochineniya: v 6 tomah. - M., Mysl', 1966. - T. 6. - S. 311-347.

Nort D. ²nstituc³¿, ³nstituc³ina zm³na ta funkc³onuvannya ekonom³ki /Daglas Nort ;

per. z angl.. - K.: Osnovi, 2000. - 198s.

Ostrom E. Keruvannya sp³l'nim. Evolyuc³ya ³nstitutc³i kolektivno¿ d³¿ / El³nor Ostrom; [per. z angl.. T.Montyan]. - K.: Nash chas, 2012. - 398 s.

Patnem R. Tvorennya demokrat³¿: Tradic³¿ gromadyans'ko¿ aktivnost³ v suchasn³i ²tal³¿. / Patnem R. D, Leonard³ R., Nanett³ R. I.; [per. z angl.]. - K.: Osnovi, 2001. - 300 s.

Poklikannya un³versitetu: Zb. nauk. pr. /V³dp. red. O.Gom³lko. - K.: R²A "YANKO", "VESELKA", 2005. - 304 s.

Rashidov S.F. Universitet kak institut formirovaniya cennostei grazhdanskogo obschestva /S.F.Rashidov // Naukov³ prac³ Donec'kogo nac³onal'nogo tehn³chnogo un³versitetu. - 2010. - ¹8. - S. 64-79.

Romak³n V.V. Akadem³chna etika yak peredumova verhovenstva prava /V.V.Romak³n // Naukov³ prac³ Mikola¿vs'kogo guman³tarnogo un³versitetu ³men³ Petra Mogili. - Pedagog³ka. - T. ¹ 46. - Vip.. 33. - Mikola¿v, Vidannya CHDU ³men³ Petra Mogili, 2006. - S. 174-179.

Habermas YU. Moral'noe soznanie i kommunikativnoe deistvie / YU.Habermas [per. s nem. D.Sklyadnev]. - M.: Nauka. - 384 s.

March J.G. Rediscovering Institutions. The Organizational Bases of Politics / J.G. March, P. Olsen. - New York: Free Press, 1989. - 368 p.

O`Neill O. Constructions of Reason: Explorations of Kant`s Practical Philosophy / Onora O`Neill. - Cambridge: Cambridge University Press, 1989. - 263 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Апель К.-О. Спрямування англо-американського «комунітаризму» в світлі дискурсивної етики / Карл-Отто Апель [пер. з нім. А.М. Єрмоленка] // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. – К.: Лібра, 1999. – С. 372-394

2. Байме К. фон Політичні теорії сучасності /Клаус фон Байме ; [пер. з нім. М.Култаєвої та М.Бойченка]. – К.: Стилос, 2008. – 396 с.

3. Бойченко М.І. Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні і функціональні аспекти. Монографія /М.І.Бойченко. – К.: ПРОМІНЬ, 2011. – 320 с.

4. Бойченко Н.М. Етика особистісної комунікації у освітньому процесі /Н.М. Бойченко // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк: Український культурологічний центр, 2012. – № 4 (115), липень-серпень 2012. – С. 121-125.

5. Бойченко Н.М. Етичні аспекти університетських цінностей /Н.М. Бойченко // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – К. ВЦ «Київський університет», 2014. - № 1. – С. 37-43.

6. Бойченко Н.М. Значение разработки этического кодекса преподавателя университета в контексте развития академических ценностей в Украине /Н.М. Бойченко // Научный вестник МФ Российской академии народного хозяйства и государственной службы. – Вып.1. - 2014. – Магнитогорск: РАНХ и ГС, 2014. – С. 54-61.

7. Бойченко Н.М. Міжособистісні взаємини викладача та студента як центральна проблема професійної етики вищої школи /Н.М. Бойченко // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 79 . – К.: Український центр духовної культури, 2009. – С. 234-244.

8. Бойченко Н.М. Цінності адміністративного апарату сучасного університету: етика держслужбовця versus етика вільних професій /Н.М. Бойченко // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта в Україні». – № 1, Додаток 1. – 2014. – С. 8-12.

9. Габермас Ю. Залучення іншого: студії з політичної теорії / Юрґен Габермас ;

пер. з нім А.Дахнія. – Л. : Астролябія, 2006. – 416 с.

10. Гелріген Д. Організаційна поведінка / Д.Гелріген, Дж.В. Слокум, Р.В. Вудмен, Н.С. Бренінг ; пер. з англ.. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. – 726 с.

11. Ідея університету. Антологія / Упор. М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська.

– Львів: Літопис, 2002. – 304 с.

12. Кант И. Основы метафизики нравственности / И. Кант; [пер. с нем.] // Кант

И. Сочинения: в 6 т. – М. : Мысль, 1965. – Т. 4 (1). – С. 53-119.

13. Кант И. Спор факультетов / И. Кант; пер. с нем. // Кант И. Сочинения: в 6 томах. – М., Мысль, 1966. – Т. 6. – С. 311-347.

14. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки /Даглас Норт ; пер. з англ.. – К.: Основи, 2000. – 198с.

15. Остром Е. Керування спільним. Еволюція інститутцій колективної дії / Елінор Остром; [пер. з англ.. Т.Монтян]. – К.: Наш час, 2012. – 398 с.

16. Патнем Р. Творення демократії: Традиції громадянської активності в сучасній Італії. / Патнем Р. Д, Леонарді Р., Нанетті Р. Й.; [пер. з англ.]. – К.: Основи, 2001. – 300 с.

17. Покликання університету: Зб. наук. пр. /Відп. ред. О.Гомілко. – К.: РІА «ЯНКО», «ВЕСЕЛКА», 2005. – 304 с.

18. Рашидов С.Ф. Университет как институт формирования ценностей гражданского общества /С.Ф.Рашидов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – 2010. – №8. – С. 64-79.

19. Ромакін В.В. Академічна етика як передумова верховенства права /В.В.Ромакін // Наукові праці Миколаївського гуманітарного університету імені Петра Могили. – Педагогіка. – Т. № 46. – Вип.. 33. – Миколаїв, Видання ЧДУ імені Петра Могили, 2006. – С. 174-179.

20. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю.Хабермас [пер. с нем. Д.Скляднев]. – М.: Наука. – 384 с.

21. March J.G. Rediscovering Institutions. The Organizational Bases of Politics / J.G. March, P. Olsen. – New York: Free Press, 1989. – 368 p.

22. O`Neill O. Constructions of Reason: Explorations of Kant`s Practical Philosophy / Onora O`Neill. – Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – 263 p.

Copyright (c) 2015 Н. М. Бойченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941