№ 61 (2015)

Зміст

Філософія

Философия информационного общества в контексте глобализационных процессов современности PDF (Русский)
В. В. Воронкова 13-23
Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з інформаційно-комунікаційною сферою PDF
О. П. Дзьобань, О. В. Соснін 24-34
Підготовка фахівців у вищій школі:технологічний підхід PDF (Русский)
Н. Н. Нижнева, Н. Л. Нижнева-Ксенофонтова 35-46
Напрями й зміст взаємоперетину філософсько-освітніх парадигм і сучасної біополітики в контексті формування громадянського суспільства PDF
С. К. Костючков 47-59
Освітній процес та взаємовідносини викладача та учня в межах сучасної філософії освіти PDF
М. М. Міщенко 60-66
Застосування інституційного підходу до етичної концептуалізації функціонування сучасного університету: межі і можливості PDF
Н. М. Бойченко 67-77
Становлення і розвиток парадигми філософії спорту в умовах глобалізації PDF
В. Є. Білогур 78-89
Тероризм як неконвенційна форма політичної активності у контектсі аналізу індвідуальної та суспільної волі PDF
Н. М. Ковтун 90-99
Визначення пріоритетних напрямів розвитку дизайнерської діяльності як засобу гуманізації суспільства в Україні PDF
С. О. Захарова 100-109
Довіра та щирість як передумови зовнішньої та внутрішньої відкритості людини PDF
О. Б. Фельдман 110-119
Філософсько-педагогічні імплікації поглядів Марії Монтессорі у практиках дошкільної освіти PDF
А. В. Дмитруха 120-126
Сучасне філософське пізнання в парадигмах когнітивного досвіду PDF (Русский)
Айта Сакун 127-133
Якість і відкритість освіти як національні пріоритети її демократичного розвитку в Україні PDF (Русский)
Л. А. Шелюк 134-144
Особистість як об’єкт інноваційної культури PDF (Русский)
Е. В. Старовойт 145-153
Антропологічний вимір міста PDF
Т. О. Філіппова 154-159
Благодійність як чинник розвитку суспільства: взаємодія соціуму та держави PDF
Д. М. Опілат 160-166
Волонтерство як суб’єкт глобально-мережевого громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій PDF
С. В. Сидоренко 167-174
Философские измерения концепции стратегического менеджмента устойчивого развития: теоретико-методологический анализ PDF (Русский)
В. В. Мельник 175-184
Эстетика и трансценденция PDF (Русский)
М. Г. Мурашкин 185-194
Психологія утвердження національної мови як державної (соціокультурний та політичний дискурс) PDF
О. І. Якимчук 195-205
Філософські засади публічного адміністрування PDF
М. Ю. Максименюк 206-223
Геокультурні цінності як головний концепт викладання іноземної мови PDF
В. О. Нікітенко 224-238
Інформаційна безпека у контексті сьогоднішніх реалій: філософський аспект PDF
О. О. Пучков 239-245
Філософські та соціальні аспекти охорони праці у металургійній галузі промисловості PDF
В. К. Тарасов, В. І. Іванов, В. Р. Румянцев, В. Г. Рижков 246-253