DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.47758

Філософсько-педагогічні імплікації поглядів Марії Монтессорі у практиках дошкільної освіти

А. В. Дмитруха

Анотація


У статті здійснено філософський аналіз принципів дошкільного виховання у конструктах антрополого-педагогічної системи М. Монтессорі. Розглянуті гуманістичні ідеї розкриття здібностей дитини без примусу над її особистістю та вільного виховання, що повинно бути індивідуальним, вільним та спиратися на дані спостережень за дитиною. У статті доведено, що основним завданням вихователя в сучасному дошкільному закладі є створення сприйнятливих умов для пробудження духовного світу малюка. Педагогічні ідеї М. Монтессорі при певній модифікації є актуальними для практик дошкільної освіти України.


Ключові слова


філософія освіти; дошкільна освіта; дитина; розвиток; гуманізм; відповідальність; виховання; М. Монтессорі

Повний текст:

PDF

Посилання


Upbringing and education of children aged 3-7 years in Montessori - class. Text.: partial programme / Writer М. I. Boykova. М.: NOU "Soyuz", 2006.- 30 p.

Kornetov G., The Montessori’s Method: anniversaries Text. / G.B. Kornetov. М.: Private school. 1995. - № 4 - p. 117-121.

Montessori, М. The meaning of the environment in Upbringing Text. / М. Montessori // Private school. 1995. - № 4.- p. 122-127.

Montessori, М. The Advanced Montessori Method Text. / М. Montessori: AST: Аstrеl, 2006.- 351 p.

Montessori, М. The child’s home: method of scintific pedagogic Text. / М. Montessori, М.: AST: Аstrеl, 2005. - 269 p.

Montessori, М. Help me to do it myself: articles Text. / М. Montessori; Writer М. V. Boguslavskiy, G.B. Коrnеtоv. М.: Karapuz, 2005. - 270 p.

Montessori, М. The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's Houses Text. / М. Montessori// Parents’ collection. 2000. - № 2. - P. 16-22.

Taubman V. V., Fausek Yu. I. Theory и practice of Montessori’s kindergarden/ V.Taubman.- М. : M Misl, 1923. - 133 p.

Fausek Yu. I. The development of intelligence in little children (fr intelligence) / Yu. Fausek. – Pg.: Nachatky znaniy, 1922. - 23 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воспитание и обучение детей 3-7 лет в Монтессори — классе. Текст.: парциальная программа / автор-составитель М.И. Бойкова. М. : НОУ «Союз», 2006.- 30 с.

2. Корнетов, Г. Метод Монтессори: юбилеи Текст. / Г.Б. Корнетов. М.: Частная школа. 1995. - № 4 - с. 117-121.

3. Монтессори, М. Значение среды в воспитании Текст. / М. Монтессори // Частная школа. 1995. - № 4.- с. 122-127.

4. Монтессори, М. Мой метод: начальное обучение (метод научной педагогики) Текст. / М. Монтессори; пер. с фр. Л.Б. Печатникова. М.: ACT: Астрель, 2006.- 351 с.

5. Монтессори, М. Дом ребенка: метод научной педагогики Текст. / М. Монтессори; пер. с ит. С.Г. Займовского. М. : ACT: Астрель, 2005. – 269 с.

6. Монтессори, М. Помоги мне сделать это самому: статьи, советы и рекомендации Текст. / М. Монтессори; сост. и авт. вступ. ст. М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов. М.: Карапуз, 2005. - 270 с.

7. Монтессори, М. Педагогические методы, применяемые в «Домах ребенка» Текст. / М. Монтессори // Родительское собрание. 2000. - № 2. - С. 16-22.

8. Таубман В. В., Фаусек Ю. И. Теория и практика детского сада Монтессори / В.Таубман.- М. : Мысль, 1923. — 133 с.

9. Фаусек Ю. И. Развитие интеллекта у маленьких детей (по Монтессори) / Ю.Фаусек. — Пг. : Начатки знаний, 1922. — 23 с.

Copyright (c) 2015 А. В. Дмитруха

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941