DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.47763

Якість і відкритість освіти як національні пріоритети її демократичного розвитку в Україні

Л. А. Шелюк

Анотація


Відзначається, що розвиток сучасної освіти зумовлений такими ключовими чинниками як глобалізація, технологізація, інформатизація соціальних процесів, які значною мірою прискорюють темпи соціальних змін.

В цих умовах освіта розгортається як складна соціальна система, яка ґрунтується на світоглядних і методологічних засадах відкритості та безперервності процесу пізнання.

Відкрита освіта передбачає побудовану на інформаційних технологіях та дистанційному навчанні напружену самостійну роботу тих, хто навчається.

Тому якість такої освіти є національним пріоритетом, важливим фактором і передумовою забезпечення національної безпеки держави, додержання міжнародних норм і вимог законодавства України

Ключові слова


освіта; відкрита освіта; демократизація освіти; якість освіти

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Andrushchenko V. P. Filosofiya osvity XXI stolittya: poshuk priorytetiv [Elektronnyy resurs] / V.P.Andrushchenko // Filosofiya osvity. – 2005. – №1. – S.5-17.

Annyenkova I. P. Kontseptual'ni zasady systemy upravlinnya yakistyu osvity u VNZ / I.P.Annyenkova // Nauka i osvita: naukovo-praktychnyy zhurnal. – 2011. –№6. – S.17-21.

Klepko S. F. Intehratyvna osvita i poliformizm znannya / S.F.Klepko. – Kyyiv – Poltava – Kharkiv: POIPOPP, 1998. – 360 s.

Novikov V. Analiz osnovnykh polozhen' ISO 9004:2009 / V. Novikov // Standartyzatsiya, sertyfikatsiya, yakist'. – 2010. – № 6. – S. 41-45.

Ovcharuk O. V. Kontseptual'ni pidkhody do zastosuvannya tekhnolohiy vidkrytoyi osvity ta dystantsiynoho navchannya u zarubizhnykh krayinakh ta yikh rol' u protsesakh modernizatsiyi osvity / O.V. Ovcharuk // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya: Elektronne naukove fakhove vydannya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/e- journals/ITZN/em1/content/06oovemp.html

Sushyns'kyy O. Konstytutsiyni zasady rivnoho dostupu do osvity [Elektronnyy resurs] / O. Sushyns'kyy // Zakhidna analitychna hrupa: Hromads'kyy merezhnyy proekt. – Rezhym dostupu: http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5140

Yaroshenko A. O. Rozvytok osvity yak «vidkrytoyi systemy» v umovakh informatsiynoho suspil'stva [Elektronnyy resurs] / A.O. Yaroshenko // Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny «Kyyivs'kyy politekhnichnyy instytut». Filosofiya. Psykholohiya. Pedahohika. – 2007. – №3 (21). – Chastyna 1. – Rezhym dostupu: http://novyn.kpi.ua/2007-3-1/13_Yaroshenko.pdf

Yaroshenko A. O. Yakist' osvity v Ukrayini potribno nablyzhaty do yevropeys'kykh standartiv [Elektronnyy resurs] / A.O. Yaroshenko // Hromads'ka rada osvityan i naukovtsiv Ukrayiny: ofitsiynyy veb-sayt. – Rezhym dostupu: http://gronu.org.ua/alla-yaroshenko-yakist'-osvity-v-ukrayini


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрущенко               В. П. Філософія освіти XXI століття: пошук пріоритетів [Електронний ресурс] / В.П.Андрущенко // Філософія освіти. – 2005. – №1. – С.5-17.

2. Аннєнкова І. П. Концептуальні засади системи управління якістю освіти у ВНЗ / І.П.Аннєнкова // Наукa і освіта: науково-практичний журнал. – 2011. – №6. – С.17-21.

3. Клепко С. Ф. Інтегративна освіта і поліформізм знання / С.Ф.Клепко. – Київ – Полтава – Харків: ПОІПОПП, 1998. – 360 с.

4. Новіков В. Аналіз основних положень ISO 9004:2009 / В. Новіков // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2010. – № 6. – С. 41-45.

5. Овчарук О. В. Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти / О.В. Овчарук // Інформаційні технології і засоби навчання: Електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e- journals/ITZN/em1/content/06oovemp.html

6. Сушинський О. Конституційні засади рівного доступу до освіти [Електронний ресурс] / О. Сушинський // Західна аналітична група: Громадський мережний проект. – Режим доступу: http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5140

7. Ярошенко А. О. Розвиток освіти як «відкритої системи» в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / А.О. Ярошенко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – №3 (21). – Частина 1. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2007-3-1/13_Yaroshenko.pdf

8. Ярошенко А. О. Якість освіти в Україні потрібно наближати до європейських стандартів [Електронний ресурс] / А.О. Ярошенко // Громадська рада освітян і науковців України: офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://gronu.org.ua/алла-ярошенко-якість-освіти-в-україні

Copyright (c) 2015 Л. А. Шелюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941