DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.47764

Особистість як об’єкт інноваційної культури

Е. В. Старовойт

Анотація


Відзначено, що особистість як суб’єкт і об’єкт інноваційної культури не тільки пов’язана з минулим, але й звернена в майбутнє. Зберігати власну самобутність і адаптуватися до життя їй часто доводиться, балансуючи між традиціями та новаціями. Сприймаючи культурні впливи й усвідомлюючи власне місце в світі, духовно розвинена людина здатна до самореалізації в умовах інноваційної культури. Засадами такої самореалізації є творчі здібності та бажання індивіда. Їхнє втілення в інноваційних компетенціях забезпечує розвиток особистості як творця культури. А здатність до впровадження інновацій дозволяє кожній людині зрозуміти, що необхідно здійснити для успішної діяльності в подальшому житті.


Ключові слова


новаторство; інновація; інноваційна культура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vysots'ka O.Ye. Vidkryta osvita yak chynnyk vyperedzhayuchoho rozvytku suspil'stva [Elektronnyy resurs] / O.Ye. Vysots'ka. ‒ Rezhym dostupu: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Vysocka.pdf

Chernyavskaya Yu. Narodnaya kul'tura y natsyonal'nыe tradytsyy / Yu. Chernyavskaya. ‒ Mn. : Belarus', 2000. ‒ 421 s

Vuyma A. H. Tradytsiyi ta novatorstvo yak dvi protylezhnosti v dialektytsi kul'tury / A.H. Vuyma // Problema tradytsiyi v ukrayins'kiy kul'turi: Materialy Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyikh konferentsiyi kursantiv, studentiv ta molodykh uchenykh. ‒ Kh. : NUTsZU, 2013. ‒ S. 36-38.

Sysoyeva S. O. Problema formuvannya osobystosti, zdatnoyi do tvorchoyi samorealizatsii / S.O. Sysoyeva // Zb. nauk. prats'. ‒ Mykolayiv : MF NAUKMA, 2000. ‒ T. 7. ‒ S. 13-19.

Starosta V. I. Samootsinka rivnya innovatsiynoyi kul'tury maybutnikh uchyteliv [Elektronnyy resurs] / V.I. Starosta, A.R. Kepenach. ‒ Rezhym dostupu : http://ito.vspu.net/upload/zbirnuku/imad/z_30/r5/samoocinka_rivnia_inovacinoi_kyltyru.pdf

Kul'turolohyya : Uchebnyk / Pod red. Yu.N. Solonyna, M.S. Kahana. ‒ M.: Vыsshee obrazovanye, 2007. ‒ 566 s.

Prepotens'ka M.P. Filosofs'ko-antropolohichni ta ekzystentsial'ni aspekty buttya lyudyny u vymiri mehapolisu / M.P. Prepotens'ka // Visnyk NTUU “KPI”. Filosofiya. Psykholohiya. Pedahohika. ‒ 2012. ‒ Vyp. 2. ‒ S. 52-58.

Pishak O.V. Samorealizatsiya lyudyny yak osnova tvorennya moral'nisnykh stosunkiv [Elektronnyy resurs] / O.V. Pishak. ‒ Rezhym dostupu : http://www.confcontact.com/2013-nauka-v-informatsionnom-prostranstve/ff6_pishak.htm

Kudinov I. O. Typolohiya zhyttyevykh stratehiy osobystosti / I.O. Kudinov // Politolohichnyy visnyk. Zbirnyk naukovykh prats'. ‒ 2008. ‒ Vyp. 33. ‒ S. 6-16.

Bohdanova N. Kul'tura zhyttyetvorchosti osobystosti. Filosofs'ko-svitohlyadnyy analiz: naukove vydannya / N. Bohdanova. ‒ K.: NPU imeni M.P. Drahomanova, 2011. ‒ 302 s.

Yaspers K. Dukhovnaya sytuatsyya vremeny // Yaspers K. Smыsl y naznachenye ystoryy; per. s nem. / Karl Yaspers. ‒ M.: Respublyka, 1994. ‒ S. 288-418.

Vandyshev V. Svit-real'nist' i svit-uyavlennya / V. Vandyshev // Osobystisni tsinnosti I perekonannya filosofa ta istoryko-filosofs'kyy protses: Tezy Vseukrayins'koyi naukovoyi konferentsiyi «KhKhI Chytannya, prysvyacheni pam"yati zasnovnyka L'vivs'ko-Varshavs'koyi filosofs'koyi shkoly K. Tvardovs'koho», 11-12 lyutoho 2009 r. ‒ L'viv: Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika», 2009. ‒ S. 32-33.

Kusherets' V.I. Bayduzhist' i shlyakhy yiyi podolannya [Elektronnyy resurs] / V.I. Kusherets'. ‒ Rezhym dostupu : http://znannya.info/node/103


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Висоцька О.Є. Відкрита освіта як чинник випереджаючого розвитку суспільства [Електронний ресурс] / О.Є. Висоцька. ‒ Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Vysocka.pdf

2. Чернявская Ю. Народная культура и национальные традиции / Ю. Чернявская. ‒ Мн. : Беларусь, 2000. ‒ 421 с.

3. Вуйма А. Г. Традиції та новаторство як дві протилежності в діалектиці культури / А.Г. Вуйма // Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичноїх конференції курсантів, студентів та молодих учених. ‒ Х. : НУЦЗУ, 2013. ‒ С. 36-38.

4. Сисоєва С. О. Проблема формування особистості, здатної до творчої самореалізаціі / С.О. Сисоєва // Зб. наук. праць. ‒ Миколаїв : МФ НАУКМА, 2000. ‒ Т. 7. ‒ С. 13-19.

5. Староста В. І. Самооцінка рівня інноваційної культури майбутніх учителів [Електронний ресурс] / В.І. Староста, А.Р. Кепенач. ‒  Режим доступу : http://ito.vspu.net/upload/zbirnuku/imad/z_30/r5/samoocinka_rivnia_inovacinoi_kyltyru.pdf

6. Культурология : Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. ‒ М.: Высшее образование, 2007. ‒ 566 с.

7. Препотенська М.П. Філософсько-антропологічні та екзистенціальні аспекти буття людини у вимірі мегаполісу / М.П. Препотенська // Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. ‒ 2012. ‒ Вип. 2. ‒ С. 52-58.

8. Пішак О.В. Самореалізація людини як основа творення моральнісних стосунків [Електронний ресурс] / О.В. Пішак. ‒ Режим доступу : http://www.confcontact.com/2013-nauka-v-informatsionnom-prostranstve/ff6_pishak.htm

9. Кудінов І. О. Типологія життєвих стратегій особистості / І.О. Кудінов // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. ‒ 2008. ‒ Вип. 33. ‒ С. 6-16.

10. Богданова Н. Культура життєтворчості особистості. Філософсько-світоглядний аналіз: наукове видання / Н. Богданова. ‒ К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. ‒ 302 с.

11. Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории ; пер. с нем. / Карл Ясперс. ‒ М.: Республика, 1994. ‒ С. 288-418.

12. Вандишев В. Світ-реальність і світ-уявлення / В. Вандишев // Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес: Тези Всеукраїнської наукової конференції «ХХІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 11-12 лютого 2009 р. ‒ Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. ‒ С. 32-33.

13. Кушерець В.І. Байдужість і шляхи її подолання [Електронний ресурс] / В.І. Кушерець. ‒ Режим доступу : http://znannya.info/node/103.

Copyright (c) 2015 Е. В. Старовойт

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941