DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.47767

Благодійність як чинник розвитку суспільства: взаємодія соціуму та держави

Д. М. Опілат

Анотація


У статті розглядається глобальні проблеми сучасного соціуму, в контексті якої благодійність набуває онтологічне і гносеологічне значення. Мета дослідження - розкрити важливість благодійності, як чинника розвитку, що забезпечує підвищення системних якостей соціуму, в якому поєднуються три гілки еволюції - природна, соціальна та діяльнісна. В висновку, зазначимо що завдяки синергетичного підходу в контексті розвитку нових стратегій взаємодії соціуму та держави, будується нове суспільство, вектором якого є глобальна парадигма розвитку.


Ключові слова


благодійна діяльність; філантропія; суспільство; державна політика; волонтерство

Повний текст:

PDF

Посилання


Sotsіalna robot Ukraїnі / For Ed. V.Poltavtsya - K .; 2000.- 95 р.

Tetersky S.V. Introduction to sotsіalnoyu job: Training. Allowance. - M; 2000. - 254 p.

Scientific publication Benevolensky VB Mersiyanova IV / The potential and the development of philanthropy - K .; 2010.- 420 p.

The corporation, social responsibility and local authorities. Models of effective cooperation // Digest materials on the results of the research aspects of the relationship of corporations and local authorities, as well as the system of intergovernmental fiscal relations in the Russian Federation. - M., 2013.

http://delo.ua

www.rsci.ru/grants/fonds/155.php


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Соціальна робота в Україні / За ред. В.Полтавця – К.; 2000.- 95 с.

2. Тетерский С.В. Введение в соціальною работу: учебн. пособие / С.В.Тетерский.-М.: 2000. - 254 с.

3. Беневоленский В.Б., Мерсиянова И.В. Потенциал и пути развития филантропии / В.Б.Беневоленский, И.В.Мерсиянова. – К.; 2010.- 420 с.

4. Корпорация, социальная ответственность и местные власти. Модели эффективного сотрудничества // Сб. материалов по результатам исследования аспектов взаимоотношения корпораций и местных властей, а также системы межбюджетных отношений в РФ. – М., 2013.

5. http://delo.ua

6. www.rsci.ru/grants/fonds/155.php

Copyright (c) 2015 Д. М. Опілат

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941