DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.47772

Психологія утвердження національної мови як державної (соціокультурний та політичний дискурс)

О. І. Якимчук

Анотація


Аналізується психологія формування державної мови в контексті національного виховання особистості; автор виходить з того, що кожен народ має свою мовну картину світу, в якій виявляється ментальність, характер особистості, психологія її ставлення до людей, предметів і діяльності; головна риса психології виховання особистості засобами мови відслідковується через розуміння органічного зв’язку нашого мови народу з його психологією, характером світосприймання, історією, культурою, врешті, з природою, де живе етнос; як багатонаціональна держава Україна характеризується взаємодією ментальностей і мов; державна ж мова може бути впроваджена лише через толерантне ставлення до мов національностей і культур; при цьому, в державі мають вільно функціонувати декілька мов регіонального статусу.


Ключові слова


людина; особистість; освіта; культура; психологія; мова; виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Antypecz O.O. Osoblyvosti vyxovannya nacionalno svidomoyi osobystosti na etapi etnyzaciyi

/O.O. Antypecz // Visn. Chernigivskogo nacz. ped. un-tu im. T. Shevchenka. Ser.: Pedagogichni nauky`. – 2011. – Vy`p. 93. - S.

Asmolov A. Po tu storonu soznanyya: metodologycheskye problemы neklassycheskoj psyxology / A. Asmolov. – M.: Smisl, 2002. – S. 451.

Devyatko N. V. Mif yak osnova vidrodzhennya nacionalnoyi svidomosti cherez ZMI / N. V. Devyatko // [Elektronnij dokument] Elektronna biblioteka instytutu zhurnalistyky. – Rezhym dostupu: journlib.univ.kiev.ua/index.php?act

Zasyekina L. Psyxologichni oriyentyry reformuvannya vyshhoyi shkoly v Ukrayini / L. Zasyekina // Socialna psyxologiya. – 2008. - # 3. – S. 153.

Kovtun N. M. Arxetyp kulturnogo geroya v ukrayinskij duxovnij tradyciyi: istoryko-filosofskyj kontekst: Avtoref. dy`s…kand. filos. nauk 09.00.05; Kyyivskyj Nacz. un-t im. T. Shevchenka. – Ky`yiv. – 2008. – 21 s. – S. 3.

Kolev A.N. Polytycheskaya myfologyya: realyzacyya socyalnogo opita / A. N. Kolev. – M.: Logos, 2003. – S.151.

Kononenko P. P. Ukrayinoznavstvo: Pidruchnyk dlya vyshhyx navchalnyx zakladiv / P. P. Kononenko. – K., 2005. – 680 s..

Kostrycya N. M. Mova – universalnyj fenomen buttya i svidomosti ukrayinskoyi naciyi / N. M. Kostry`cya // Visn. Cherkaskogo un-tu. – Ser. Pedagogichni nauky, 2011. – Vyp. 203. – Ch. I. – S. 95.

Kotlyarenko S. V. Formuvannya nacionalnoyi svidomosti molodogo pokolinnya pid chas vyvchennya ridnoyi movy / S. V. Kotlyarenko // Visn. KNUKiM: Pedagogika. Naukovi zapysky KNUKiM. – 2009. – Vy`p. 21. – S. 60.

Krymskyj S. Arxetypy ukrayinskoyi kultury / S. Krymskyj // Visnyk NAN Ukrayiny. 1998. – # 7-8. – S. 75.

Krysachenko V. S. Ukrayina v cyvilizovanomu sviti / V. S. Krysachenko // Ukrayinoznavstvo : xrestomatiya-posibnyk : u 2 kn. – K. : Lybid, 1997. – Kn. 2. – S. 7.

Kucz O. M. Movna polityka v Ukrayini: analiz ta vprovadzhennya: Monografiya / O. M. Kucz, V. V. Zabloczkyj. – X.: XNU imeni V. N. Karazina, 2007. – S. 3.

Ravkyn Z.Y. Nacyonalnie cennosty obrazovanyya kak oryentyri razvytyya otechestvennoj pedagogycheskoj aksyologyy (ydey y polozhenyya k razrabotke koncepcyy yssledovanyya) / Z.Y. Ravkyn V. G. Pryanykova // Nacyonal`nie cennosty obrazovanyya: ystoryya y sovremennost: materyali XVII sessyy Nauchnogo soveta po problemam ystoryy obrazovanyya y pedagogycheskoj misly / pod red. Z.Y. Ravkyna. – M.: YTOP RAO, 1996. – S. 5.

Tkach T. V. Filosofsko-psyxologichna morfologiya osvitnogo prostoru osobystosti / T. V. Tkach // Teoretychni i prykladni problemy psyxologiyi: Zb. nauk. pracz / [Za zag. red. prof. Zavaczkoyi N. Ye.] – Lugansk: Sxidnoukrayinskyj nacz. u-t im. V. Dalya, 2012. - # 1 (27). – S. 194.

Chelpanov G.Y. Psyxologyya. Fylosofyya. Obrazovanye / G.Y. Chelpanov. – M. : Moskovskyj psyxologo-socyalnij instytut; Voronezh : Yzdatelstvo NPO «MODEK», 1999. – 31.

Feldshtejn D. Y. Psyxologyya stanovlenyya lychnosty / D. Y. Feldshtejn. – M.: Mezhdunarodnaya pedagogycheskaya akademyya, 1994. – S. 44.

Yermolenko S. Ya. Mova i ukrayinoznavchyj svitoglyad : monografiya / S. Ya. Yermolenko. – K. : NDIU, 2007. – S. 103.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антипець О.О. Особливості виховання національно свідомої особистості на етапі етнизації /О.О. Антипець // Вісн. Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер.: педагогічні науки. – 2011. – Вип. 93.

2. Асмолов А. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологи / А. Асмолов. – М.: Смысл, 2002. – С. 451.

3. Дев'ятко Н. В. Міф як основа відродження національної свідомості через ЗМІ / Н. В. Дев'ятко // [Електронній документ] Електронна бібліотека інституту журналістики. – Режим доступу: journlib.univ.kiev.ua/index.php?act

4. Засєкіна Л. Психологічні орієнтири реформування вищої школи в Україні / Л. Засєкіна // Соціальна психологія. – 2008. - № 3. – С. 153.

5. Ковтун Н. М. Архетип культурного героя в українській духовній традиції: історико-філософський контекст: Автореф. дис…канд. філос. наук 09.00.05; Київський Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ. – 2008. – 21 с. – С. 3.

6. Кольев А.Н. Политическая мифология: реализация социального опыта / А. Н. Кольев. – М.: Логос, 2003. – С.151.

7. Кононенко П. П. Українознавство: Підручник для вищих навчальних закладів / П. П. Кононенко. – К., 2005. – 680 с.

8. Костриця Н. М. Мова – універсальний феномен буття і свідомості української нації / Н. М. Костриця // Вісн. Черкаського ун-ту. – Сер. Педагогічні науки, 2011. – Вип. 203.

– Ч. І. – С. 95.

9. Котляренко С. В. Формування національної свідомості молодого покоління під час вивчення рідної мови / С. В. Котляренко // Вісн. КНУКіМ: Педагогіка. Наукові записки КНУКіМ. – 2009. – Вип. 21. – С. 60.

10. Кримський С. Архетипи української культури / С. Кримський // Вісник НАН України. 1998. – № 7-8. – С. 75.

11. Крисаченко В. С. Україна в цивілізованому світі / В. С. Крисаченко // Українознавство: хрестоматія-посібник: у 2 кн. – К.: Либідь, 1997. – Кн. 2. – С. 7.

12. Куць О. М. Мовна політика в Україні: аналіз та впровадження: Монографія / О. М. Куць, В. В. Заблоцький. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 3.

13. Равкин З.И. Национальные ценности образования как ориентиры развития отечественной педагогической аксиологии (идеи и положения к разработке концепции исследования) / З.И. Равкин В. Г. Пряникова // Национальные ценности образования: история и современность: материалы XVII сессии Научного совета по проблемам истории образования и педагогической мысли / под ред. З.И. Равкина. – М.: ИТОП РАО, 1996. – С. 5.

14. Ткач Т. В. Філософсько-психологічна морфологія освітнього простору особистості / Т. В. Ткач // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб. наук. праць / [За заг. ред. проф. Завацької Н. Є.] – Луганськ: Східноукраїнський нац. у-т ім. В. Даля, 2012. - № 1 (27). – С. 194.

15. Челпанов Г.И. Психология. Философия. Образование / Г.И. Челпанов. – М.: Московский психолого-социальный інститут; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. – 31.

16. Фельдштейн Д. И. Психология становления личности / Д. И. Фельдштейн. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – С. 44.

17. Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд: монографія / С. Я. Єрмоленко. – К. : НДІУ, 2007. – С. 103.

Copyright (c) 2015 О. І. Якимчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941