DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.47775

Геокультурні цінності як головний концепт викладання іноземної мови

В. О. Нікітенко

Анотація


В статті дається аналіз поняття «геокультурні цінності», яке ми використовуєимо при викладанні іноземної мови. Завдання даної статті полягає у виокремленні поняття «геокультурні цінності» як головного концепту даного дослідження. Це потрібно для того, щоб сформувати проблемне поле і визначитись з світоглядним, ідеологічним і методологічними підходами до його вивчення, а також з інструментарієм науково- пошукової роботи. Зазначимо, що тут можливі варіанти інтерпретації головного концепту, наприклад, «геоцінності культури» або «цінності геокультури». Ми виходимо з того, що головний концепт – «геокультурні цінності», утримує у собі усю таємницю досліджуваної проблеми, і складається, як мінімум, з трьох складових частин, а саме сенсів термінів: а) «цінності»; б) «культура» і в) «гео».


Ключові слова


геобкультурні цінності; ціннсоті; викладання іноземної мови; концепт; «аксіологічна перенорієнтація»; глоаблізація; іноземна мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova V.G. The philosophy of globalization: the socioanthropological, socioeconomic and sociocultural dimensions. Monograph. / V. G. Voronkova. - Zaporozhye: ZSEA Publishers, 2010. - 272 p.

Sotsyolohycheskyy Encyclopedic Dictionary. In Russian, anhlyyskom, nemetskom, frantsuzskom and Cesky languages. Editor - Coordinator - Academician of RAS H.V.Osypov. - Moscow: INFRA Yzdatelskaya group M-NORM, 1998. - 488 p.

Chumakov A.N. Globalization: monohrafyya. - 2nd ed .. rev. And add. - M.: Prospect, 2011. - 432 p.

World Hartyya (text) // Safety of EuroAsia. - 2001. - № 2. - 405 P.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри. монографія. / Воронкова Валентина Григорівна. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010. – 272 с.

2.Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках. Редактор – координатор – академик РАН Г.В.Осипов. – М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1998. – 488 с.

3.Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. – 2-е изд.. перераб. и доп.- М.: Проспект, 2011. – 432 с.

4.Хартия Земли (Текст) // Безопасность Евроазии. - 2001. - №2. – 405 с.

Copyright (c) 2015 В. О. Нікітенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941