DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.54605

Формування культури екобезпеки розвитку

В. И. Попова

Анотація


Як показує досвід розвитку цивілізації, подолання або хоча б пом'якшення сучасної екологічної кризи суто технічними засобами неможливо. Щоб змінити тенденцію погіршення глобальних і регіональних екологічних зрушень, людям необхідно перебудувати власний спосіб життя. Іншим має стати суспільство, більш розвиненим - духовний світ людини. Це можливо тільки за умови розгортання належного рівня екологічної освіти та виховання. Тому в Україні сьогодні так багато уваги приділяється проблемі формування екологічно відповідальної особистості засобами освіти. Враховуючи це, об'єктом дослідження є відносини у сфері формування екологічної свідомості і, як наслідок, екологічної культури громадянина України під впливом соціальних, політичних, економічних, медичних і психологічних факторів.


Ключові слова


екологічна культура; екологічна свідомість; екологічна освіта

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Skladanovs'ka M. H. Ekolohichna kul'tura osobystosti ta motyvatsiya yiyi ekolohichnoyi diyal'nosti / M.H. Skladanovs'ka // Zbirnyk naukovykh prats': naukovi zapysky Rivnens'koho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. – 2011. – Vyp. 17. ‒ T. 2 [Elektronyy resurs] / Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uk_msshr/2011_17_2/skladan.pdf

Potapchuk L. V. Tsinnisni determinanty v strukturi Ekolohichnoyi kul'tury osobystosti / L.V. Potapchuk // Problemy suchasnoyi psykholohiyi: Zbirnyk naukovykh prats' K_PNU imeni Ivana Ohiyenka, Instytutu psykholohiyi im. H.S.Kostyuka NAPN Ukrayiny 2012. – Vyp. 17. ‒ S. 438-447.

Lozovs'ka I. M. Teoretychni osnovy formuvannya ekolohichnoyi kul'tury shkil'noyi molodi / I. M. Lozovs'ka // Nauk. visn. Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrayinky . Ped. nauky. ‒ 2011. ‒ # 17. ‒ S. 53-57.

Valyeshnyy V.V. Ekolohichna kul'tura osobystosti // «Zdorovyy sposib zhyttya: problemy ta dosvid»: Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 19-20 kvit. 2007 r.: Tezy dop. ‒ D., 2007. ‒ 35 s.

Khrolenko M.V. Formuvannya ekolohichnoyi svidomosti maybutnikh vchyteliv pochatkovykh klasiv: Avtoref. ... kand.ped.nauk: 13.00.04. ‒ K.: 2007. ‒ 20 s.

Sorochyns'ka O. A. Formuvannya ekolohichnoyi svidomosti maybutnikh uchyteliv biolohiyi : suchasni pidkhody do vyznachennya ponyattya, zmistu, struktury / O. A. Sorochyns'ka // Problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity [Tekst]: zb. tr. / MONMS Ukrayiny, MONMS ARK, RVNZ «K·HU» (m. Yalta); red. O. V. Hluzman [ta in.]. ‒ Yalta: RVV K·HU, 2000. ‒ Vyp. 36, ch. 1: Seriya: Pedahohika i psykholohiya. ‒ Yalta: RVV K·HU, 2012. – S. 195-204.

Volodin P.V. Problema formuvannya ekolohichnoyi svidomosti osoby // Humanitarnyy visnyk ZDIA. – Vyp. 37. Zaporizhzhya, 2010. – S. 43-53.

Yurchenko L.I. Ekolohichni tsinnosti v strukturi ekolohichnoyi svidomosti y ekolohichnoyi kul'tury / L.I. Yurchenko // Mul'tyversum. Filosofs'kyy al'manakh: Zb. nauk. prats' / Hol. red. V.V. Lyakh. ‒ Vyp. 78. ‒ K., 2009. ‒ S. 229-¬237.

Pustovit H.P. Teoretyko-metodychni osnovy ekolohichnoyi osvity i vykhovannya uchniv 1-9 klasiv u pozashkil'nykh navchal'nykh zakladakh: Monohrafiya. ‒ K.: ‒ Luhans'k: Al'ma-mater, 204. ‒ 540 s.

Deryabo S. D. Эkolohycheskaya pedahohyka y psykholohyya / Deryabo S.D., Yasvyn V. A. ‒ Rostov-na-Donu: Fenyks, 1996. – 480 s.

Lyudyna i svit. Vstup do ekolohichnoyi psykholohiyi: Navch. posibnyk / Natsional'nyy hirnychyy un-t. ‒ D. : NHU, 2006. ‒ 144s.

Hyrusov Э.V. Эkolohycheskoe soznanye kak uslovye optymyzatsyy vzaymodeystvyya obshchestva y pryrodы //Fylosofskye problemы hlobal'noy эkolohyy.- M.: Nauka, ‒ 1983. ‒ S. 145-153.

Skrebets' V.O. Ekolohichna psykholohiya u viddalenykh naslidkakh ekotekhnohennoyi katastrofy. Monohrafiya.-K.: Vyd. dim «Slovo», 2004. ‒ 440 s.

Nehrutsa N.A. Formuvannya ekolohichnoho svitohlyadu studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv I-II rivniv akredytatsiyi ahrarnoho profilyu u protsesi vyvchennya ekonomichnykh dystsyplin: Dys. ... kand.ped.nauk: 13.00.04. ‒ K., 2003. ‒ 247 s.

Mekheda A. Ekolohichna osvita na shlyakhu do dukhovno-ekolohichnoyi tsyvilizatsiyi – imperatyv suchasnosti / A. Mekheda // Pedahohichnyy al'manakh. – 2011. ‒ № 9. – S. 218-221.

Osnovy ekoloho-naturalistychnoyi osvity: Naukovo-metodychnyy posibnyk. K. ‒ 2005. ‒ 490 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Складановська М. Г. Екологічна культура особистості та мотивація її екологічної діяльності / М.Г. Складановська // Збірник наукових праць: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2011. – Вип. 17. ‒ Т. 2 [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uk_msshr/2011_17_2/skladan.pdf

Потапчук Л. В. Ціннісні детермінанти в структурі Екологічної культури особистості / Л.В. Потапчук // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць К_ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України 2012. – Вип. 17. ‒ С. 438-447.

Лозовська І. М. Теоретичні основи формування екологічної культури шкільної молоді / І. М. Лозовська // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки . Пед. науки. ‒ 2011. ‒ № 17. ‒ С. 53-57.

Валєшний В.В. Екологічна культура особистості // «Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід»: Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2007 р.: Тези доп. ‒ Д., 2007. ‒ 35 с.

Хроленко М.В. Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів початкових класів: Автореф. ... канд.пед.наук: 13.00.04. ‒ К.: 2007. ‒ 20 с.

Сорочинська О. А. Формування екологічної свідомості майбутніх учителів біології : сучасні підходи до визначення поняття, змісту, структури / О. А. Сорочинська // Проблеми сучасної педагогічної освіти [Текст]: зб. тр. / МОНМС України, МОНМС АРК, РВНЗ «КГУ» (м. Ялта); ред. О. В. Глузман [та ін.]. ‒ Ялта: РВВ КГУ, 2000. ‒ Вип. 36, ч. 1: Серія: Педагогіка і психологія. ‒ Ялта: РВВ КГУ, 2012. – С. 195-204.

Володін П.В. Проблема формування екологічної свідомості особи // Гуманітарний вісник ЗДІА. – Вип. 37. Запоріжжя, 2010. – С. 43-53.

Юрченко Л.І. Екологічні цінності в структурі екологічної свідомості й екологічної культури / Л.І. Юрченко // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. ‒ Вип. 78. ‒ К., 2009. ‒ С. 229-237.

Пустовіт Г.П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах: Монографія. ‒ К.: ‒ Луганськ: Альма-матер, 204. ‒ 540 с.

Дерябо С. Д. Экологическая педагогика и психология / Дерябо С.Д., Ясвин В. А. ‒ Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 480 с.

Людина і світ. Вступ до екологічної психології: Навч. посібник / Національний гірничий ун-т. ‒ Д. : НГУ, 2006. ‒ 144с.

Гирусов Э.В. Экологическое сознание как условие оптимизации взаимодействия общества и природы //Философские проблемы глобальной экологии.- М.: Наука, ‒ 1983. ‒ С. 145-153.

Скребець В.О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи. Монографія.-К.: Вид. дім «Слово», 2004. ‒ 440 с.

Негруца Н.А. Формування екологічного світогляду студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації аграрного профілю у процесі вивчення економічних дисциплін: Дис. ... канд.пед.наук: 13.00.04. ‒ К., 2003. ‒ 247 с.

Мехеда А. Екологічна освіта на шляху до духовно-екологічної цивілізації – імператив сучасності / А. Мехеда // Педагогічний альманах. – 2011. ‒ № 9. – С. 218-221.

Основи еколого-натуралістичної освіти: Науково-методичний посібник. К. ‒ 2005. ‒ 490 с.

Copyright (c) 2015 В. И. Попова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941