DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.54847

Патологічні прояви розвитку сучасної культури: філософський аналіз

М. Д. Попович

Анотація


В статті проаналізовано підстави для вирізнення культурних патологій від соціальних патологій. На прикладі аналізу дослідження Емілем Дюркгаймом самогубства як однієї з соціальних патологій з’ясовано, що осягнути його причини та соціальну значущість неможливо без розгляду самогубства також і як культурної патології. Оскільки творення культури та соціальна інтеграція не завжди збігаються у своїх засобах, а інколи навіть у цілях, тому і соціальні та культурні патології – не завжди те ж саме. Культурною патологією є те, що створене людиною, але перешкоджає подальшому творенню культури.


Ключові слова


сучасна культура; соціальна патологія; культурна патологія; самогубство; аномія; девіація

Повний текст:

PDF

Посилання


Boichenko M.. Sistemnii pidhsd u social'nomu piznanni: cinnisni ta funkcional'ni aspekti. Monografiya /M.I..Boichenko. - K.: PROMIN', 2011. - 320 s.

Dyurkgeim E. Samoubiistvo: Sociologicheskii etyud / E.Dyurkgeim; [per. s fr. s sokr.; Pod red.V.A. Bazarova]. - M.: Mysl', 1994. - 399 s.

Ketle A. Social'naya sistema i zakony eyu upravlyayuschie / L.A.ZH. Ketle; [per. s fr. kn. L.N. SHahovskoi]. - SPb., 1866. - 313 s.

Merton R. Social'naya teoriya i social'naya struktura /R.Merton; [per. s angl.]. - M.:Hranitel', 2006. - 873 s.

Parsons T. Social'na struktura i osobistist' / Talkot Parsons [per. z angl.. V.Verloki i V.Kebuladze] - K.: DUH I LITERA, 2011. - 338 s.

Popovich M.D. Social'no-filosofs'kii analiz antropologichnogo vimiru kul'turi / M.D. Popovich. - Kam'yanec'-Podil's'kii: FOP Sisin Y.I., 2013. - 308 s.

Smelzer N. Sociologiya /N.Smelzer; [per. s angl. / pod red. V.A. YAdova]. - M.: Feniks, 1994. - 687 s.

Fromm E. Anatomiya chelovecheskoi destruktivnosti /E.Fromm; [per. s angl. E. M.Telyatnikova, T. V. Panfilova]. - M.: Izdatel'stvo: AST, 2004. - 635 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бойченко М.І. Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні та функціональні аспекти. Монографія /М.І.Бойченко. – К.: ПРОМІНЬ, 2011. – 320 с.

Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / Э.Дюркгейм; [пер. с фр. с сокр.; Под ред.В.А. Базарова]. – М.: Мысль, 1994. – 399 с.

Кетле А. Социальная система и законы ею управляющие / Л.А.Ж. Кетле; [пер. с фр. кн. Л.Н. Шаховской]. – СПб., 1866. – 313 с.

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура /Р.Мертон; [пер. с англ.]. – М.:Хранитель, 2006. – 873 с.

Парсонс Т. Соціальна структура і особистість / Талкот Парсонс [пер. з англ.. В.Верлоки і В.Кебуладзе] – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – 338 с.

Попович М.Д. Соціально-філософський аналіз антропологічного виміру культури / М.Д. Попович. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2013. – 308 с.

Смелзер Н. Социология /Н.Смелзер; [пер. с англ. / под ред. В.А. Ядова]. – М.: Феникс, 1994. – 687 с.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности /Э.Фромм; [пер. с англ. Э. М.Телятникова, Т. В. Панфилова]. – М.: Издательство: АСТ, 2004. – 635 с.

Copyright (c) 2015 М. Д. Попович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941