DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.54848

Інноваційний виклик розвитку людини в епоху глобалізації

Е. В. Старовойт

Анотація


Аналізуються виклики глобалізації та інформаційної революції щодо розвитку людини, її загальнокультурної підготовки; головний з них – формування потреби в інноваційній людині, здатній оволодівати, освоювати й творчо впроваджувати нову й новітню інформації, забезпечувати інноваційний прогрес суспільства; останнє досягається завдяки мобілізації різноманітних чинників – матеріальних та духовних; одним з основних з них є освіта, розвиток якої є фундаментальним вкладом в людину, відповіддю суспільства на його інноваційний розвиток.


Ключові слова


людина; культура; виробництво; інформаційна революція; інноваційний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko V.P. Svitanok Yevropy: Problema formuvannya novoho uchytelya dlya ob"yednanoyi Yevropy XXI stolittya / Viktor Andrushchenko. – K.: Znannya Ukrayiny, 2011. – 1099s.

Bauman Z. Hlobalizatsiya. Naslidky dlya lyudyny i suspil'stva / per. z anhl. I. Andrushchenka; za nauk. red. M. Vynnyts'koho. – K.: Vyd. dim. «Kyyevo-Mohylyans'ka akademiya», 2008. – 109 s.

Voronkova V.H. Filosofiya hlobalizatsiyi: sotsioantropolohichni, sotsioekonomichni ta sotsiokul'turni vymiry: [monohr.] // Voronkova V.H. – Zaporizhzhya, vyd-vo ZDIA, 2010. – 272 s.

Ekonomichna teoriya: Politekonomiya: Pidruchnyk / za red.. V.D. Bazylevycha. – K.: Znannya, 2006. – 631 s.

Z·hurovs'kyy M. Z. Ternystyy shlyakh do vidrodzhennya : statti ta interv"yu / M. Z. Z·hurovs'kyy. – K. : Heneza, 2010. – 368 s.

Illyashenko S.M. Innovatsiynyy menedzhment: pidruchnyk / S.M. Illyashenko. – Sumy: Universytet·s'ka knyha, 2010. – 334 s.

Kremen' V. Osvita v konteksti suchasnykh sotsiokul'turnykh zmin / V. Kremen' // Filosofiya osvity. – 2008. – # 1-2(7) – S.15-21

Lukashevych V.M. Hlobalistyka: Navchal'nyy posibnyk. 2-he vydannya, dopovnene ta vypravlene / V.M. Lukashevych. – L'viv: «Novyy Svit-2000», 2010. – 440 s.

Strukturni vymiry suchasnoho suspil'stva: Navchal'nyy posibnyk / Za red. S. Makeyeva. – K.: 2006. – 372 s.

Shvay R.I. Formuvannya innovatsiynoyi osobystosti / R.I. Shvay : Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Humanizm ta osvita» [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Shvay.php


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрущенко В.П. Світанок Європи: Проблема формування нового учителя для об’єднаної Європи XXI століття / Віктор Андрущенко. – К.: Знання України, 2011. – 1099с.

Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / пер. з англ. І. Андрущенка; за наук. ред. М. Винницького. – К.: Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2008. – 109 с.

Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри: [моногр.] // Воронкова В.Г. – Запоріжжя, вид-во ЗДІА, 2010. – 272 с.

Економічна теорія: Політекономія: Підручник / за ред.. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

Згуровський М. З. Тернистий шлях до відродження : статті та інтерв’ю / М. З. Згуровський. – К. : Генеза, 2010. – 368 с.

Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми: Університетська книга, 2010. – 334 с.

Кремень В. Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін / В. Кремень // Філософія освіти. – 2008. – № 1-2(7) – С.15-21

Лукашевич В.М. Глобалістика: Навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене та виправлене / В.М. Лукашевич. – Львів: «Новий Світ-2000», 2010. – 440 с.

Структурні виміри сучасного суспільства: Навчальний посібник / За ред. С. Макеєва. – К.: 2006. – 372 с.

Швай Р.І. Формування інноваційної особистості / Р.І. Швай : Матеріали науково-практичної конференції «Гуманізм та освіта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Shvay.php

Copyright (c) 2015 Е. В. Старовойт

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941