DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.54887

Розвиток особистості в освітньому просторі в контексті еволюції від епохи модерну до інфрмаційного суспільства

Ю. А. Васюк

Анотація


У статті проведено культуро філософський аналіз феномену особистості як визначального в соціокультурному та освітньому просторі сучасного особистого суспільства у порівнянні з особливостями філософського розуміння цього феномену в освітньому контексті епохи модерну, співзвучної сьогоденню. Виявлення типових проекцій минулих епох, традиційною з яких є усвідомлення змісту понять «людина» та «особистість», на фоні складності і неоднозначності сучасної соціокультурної ситуації сприятиме подальшим пошукам ефективних чинників взаємодії особистості і суспільства в освітньому просторі, що динамічно трансформується.


Ключові слова


суспільство знань; освітній простір; особистість; людина; епоха модерну

Повний текст:

PDF

Посилання


Berdyaev N. A. Fy`losofy`ya neravenstva / N. A. Berdyaev. - M.: Y`MA-pres, 1990. – 250 s.

Zen`kovsky`j V. V. Rossy`ya y` Pravoslavy`e // Xry`sty`anskaya mыsl`. – 1916. – № 1 (S. 101–118); № 2 (S. 102–119); № 4 (S. 85–102).

Marchenko O. Osoby`stist` v osvitn`omu prostori modernu: priory`tety` ta vektory` rozvy`tku / O. Marchenko // Sxid. – 2011. – №2 (109) – S. 123-127.

Oleksenko R. I. Filosofiya rozvy`tku informacijnogo suspil`stva v epoxu globalizaciyi / R.I. Oleksenko // Gileya (naukovy`j visny`k) : [zb. nauk. pracz`] / [gol. red. V.M. Vashkevy`ch]. – K. : VIR UAN, 2015. – Vy`pusk 98 (№1).

Soshhenko Y`. G. Y`ndy`vy`dual`nost` y` y`denty`chnost` cheloveka v uslovy`yax y`nformacy`onnogo obshhestva // Vestny`k Stavropol`skogo gosudarstvennogo uny`versy`teta. - 2006. - №. 47. - S. 76-80.

Ushy`nsky`j K. D. Sobrany`e sochy`neny`j: v 11 t. / K. D. Ushy`nsky`j. – M.: Pedagogy`ka, 1957. – T. 4. – 180 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бердяев Н. А. Философия неравенства / Н. А. Бердяев. - М.: ИМА-прес, 1990. – 250 с.

Зеньковский В. В. Россия и Православие // Христианская мысль. – 1916. – № 1 (С. 101–118); № 2 (С. 102–119); № 4 (С. 85–102).

Марченко О. Особистість в освітньому просторі модерну: пріоритети та вектори розвитку / О. Марченко // Схід. – 2011. – №2 (109) – С. 123-127.

Олексенко Р. І. Філософія розвитку інформаційного суспільства в епоху глобалізації / Р.І. Олексенко // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2015. – Випуск 98 (№1).

Сощенко И. Г. Индивидуальность и идентичность человека в условиях информационного общества // Вестник Ставропольского государственного университета. - 2006. - Вып. 47. - С. 76-80.

Ушинский К. Д. Собрание сочинений: в 11 т. / К. Д. Ушинский. – М.: Педагогика, 1957. – Т. 4. – 180 с.

Copyright (c) 2015 Ю. А. Васюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941