DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.54889

Віртуалізація підприємницької діяльності в умовах інформатизації суспільства

Р. О. Дяченко

Анотація


У статті здійснена спроба філософського аналізу змін підприємницької діяльності в контексті інформатизації суспільства. Констатовано, що під дією процесів інформатизації підприємницька діяльність віртуалізується. Зазначено, що позитивні зміни підприємницької діяльності пов’язані з інноваціями і прогнозуванням наслідків прийняття рішень. Деструктивний же характер пов’язаний із поширенням спекулятивно-обманних технологій і втечею бізнесу від соціальної відповідальності 


Ключові слова


підприємницька діяльність; суспільство; віртуальна реальність; симуляція; симулякри

Повний текст:

PDF

Посилання


Rheingold H. Virtuelle Welten und Reisen im Cyberspace / H. Rheingold. -New York, 1991.- 196 p.

The Information Society: Sat. - M .: OOO "Publishing AST", 2004. - 507p.

Skvortsov LV Information Culture and integral knowledge / DV Skvortsov. - M .: Publishing House MBA, 2011.- 440 p.

Panarin AS Postmodernism and Globalization: the project owners liberation from social and national obligations // Problems of Philosophy. 2003. № 6. - S. 16-36.

Philosophical Encyclopedic Dictionary / VI Shynkaruk (Chairman redkol.). - K .: outline, 2002. - 742 p.

Frank SL The meaning of life / SL Frank // Problems of Philosophy. - 1990. - №6 - S. 69-131.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Rheingold H. Virtuelle Welten und Reisen im Cyberspace / H. Rheingold. -New York, 1991.- 196 p.

Информационное общество: Сб. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 507 с.

Скворцов Л.В. Информационная культура и цельное знание / Д.В. Скворцов. - М.: Издательство МБА, 2011.- 440 с.

Панарин А.С. Постмодернизм и глобализация: проект освобождения собственников от социальных и национальных обязательств // Вопросы философии. 2003. № 6. – С. 16–36.

Філософський енциклопедичний словник / В.І. Шинкарук (голова редкол.). — К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Франк С.Л. Смысл жизни / С.Л. Франк // Вопросы философии. – 1990. - №6 – С. 69-131.

Copyright (c) 2015 Р. О. Дяченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941