DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.54898

Інформатизація як основа модернізації освіти в контексті глобалізаційних змін

М. Бак

Анотація


Глобалізація є наслідком швидкого розвитку глобальних економічних процесів, розширення універсальних культурних заходів, обмін послуг, товарів та інформації у великих масштабах. Вирішальні тенденції розвитку світової освітньої системи направлені на укріплення головної ролі знань як компонента, що є набагато ціннішим, ніж матеріальна частина, що залежить від роботодавця.Обрані питання пов’язані з інформатизацією системи освіти, в аспекті формування суспільства знань, враховують деякий досвід польського освітнього простопру.

 


Ключові слова


інформатизація; модернізація; освіта; глобалізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Danuta Walczak-Duraj: Podstawy współczesnej socjologii. Pabianice: Omega-Praksis, 2006, с. 273.

Anthony Giddens: Socjologia. Warszawa: PWN, 2004, с. 87-91.

Kiepas A.: Podmiotowość człowieka w perspektywie rozwoju rzeczywistości wirtualnej. W: Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria. Praktyka. Oddziaływanie. ред. M. Sokołowski, Olsztyn 2003.

Harvey David, (1989): The condition of postmodernity : an enquiry into the origins of cultural change. New York: Blackwell.

Castells M., The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell (1996).

Castells M., The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell(1997).

Castells M., End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. III. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell (1998).

Drucker F. Peter, ( 1969): The Age of Discontinuity: Guidelines to our changing society, New York, (New York: Harper & Row).

Blikle A., J., Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Warszawa 2014 (Книга in statu nascendi доступная в следующих изданиях в общественном домене. Актуальная версия для скачивания на сайте www.moznainaczej.com.pl) .

Castelfranchi Cristiano (2007). Six critical remarks on science and the construction of the knowledge society, Journal of Science Communication, 6(4).

Sen K. Amartya, (1999): Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.

Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, перевод: Konieczny Jacek, Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN, c.288.

Экспертиза фирмы Gartner: http://biznes.benchmark.pl/artykul/rynek-systemow-klasy-erp-raport

DiS: рапорт о рынке RRP (ЭРП), падение больших систем, http://www.itpolska-news.pl/opinie/badania-rynkowe/dis-raport-o-rynku-erp [доступ 12.01.15].

"Rynek ERP w Polsce" : http://it-consulting.pl/php/html/modules.php?name=News&file=print&sid=31 [доступ 12.01.15].

Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 Zintegrowane systemy transakcyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2005). Toward knowledge societies. UNESCO World Report. Conde-sur-Noireau, France: Imprimerie Corlet.

Sanou B. (2013): The world in 2013: ICT fact and figures. Retrieved from http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013.pdf.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie, z dnia 27.09.2012 (COM (2012) 529 final).

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE z 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.Urz. L 394 z 30 grudnia 2006 r.).

EAC – Education and Culture European Commission - http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ [доступ 11.02.14].

Van den Brande G., Learning, innovation and ICT; A New discurse for Learning, Closing Conference of the European eLearning Forum for Educaation 2, projekt (ELFE 2), 14.09.2009; http://etuce.homestead.com/publications2009/11.09_Report_Final_Conference_ELFE2_eng.pdf [доступ 14.02.14].

Dziewulak D., Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich, Analizy BAS Nr 18/2012, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Bąk M.: Nauczanie na odległość w perspektywie modernizacji oświaty Polski i Ukrainy, Inż. Proc. w Ochronie Środ., ред. A. Gawdzika, Opole 2013, s.11-20;

Moblizer J., O niektórych mitach edukacji komputerowej, [электронный документ - доступен 16.01.15] http://www.tuo.agh.edu.pl/Mity.pdf .

Faria Sana, Tina Weston , Nicholas J. Cepeda, Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers, Computers & Education 62 (2013) 24–31.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Danuta Walczak-Duraj: Podstawy współczesnej socjologii. Pabianice: Omega-Praksis, 2006, с. 273.

Anthony Giddens: Socjologia. Warszawa: PWN, 2004, с. 87-91.

Kiepas A.: Podmiotowość człowieka w perspektywie rozwoju rzeczywistości wirtualnej. W: Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria. Praktyka. Oddziaływanie. ред. M. Sokołowski, Olsztyn 2003.

Harvey David, (1989): The condition of postmodernity : an enquiry into the origins of cultural change. New York: Blackwell.

Castells M., The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell (1996).

Castells M., The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell(1997).

Castells M., End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. III. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell (1998).

Drucker F. Peter, ( 1969): The Age of Discontinuity: Guidelines to our changing society, New York, (New York: Harper & Row).

Blikle A., J., Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Warszawa 2014 (Книга in statu nascendi доступная в следующих изданиях в общественном домене. Актуальная версия для скачивания на сайте www.moznainaczej.com.pl) .

Castelfranchi Cristiano (2007). Six critical remarks on science and the construction of the knowledge society, Journal of Science Communication, 6(4).

Sen K. Amartya, (1999): Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.

Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, перевод: Konieczny Jacek, Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN, c.288.

Экспертиза фирмы Gartner: http://biznes.benchmark.pl/artykul/rynek-systemow-klasy-erp-raport

DiS: рапорт о рынке RRP (ЭРП), падение больших систем, http://www.itpolska-news.pl/opinie/badania-rynkowe/dis-raport-o-rynku-erp [доступ 12.01.15].

"Rynek ERP w Polsce" : http://it-consulting.pl/php/html/modules.php?name=News&file=print&sid=31 [доступ 12.01.15].

Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 Zintegrowane systemy transakcyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2005). Toward knowledge societies. UNESCO World Report. Conde-sur-Noireau, France: Imprimerie Corlet.

Sanou B. (2013): The world in 2013: ICT fact and figures. Retrieved from http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013.pdf.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie, z dnia 27.09.2012 (COM (2012) 529 final).

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE z 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.Urz. L 394 z 30 grudnia 2006 r.).

EAC – Education and Culture European Commission - http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ [доступ 11.02.14].

Van den Brande G., Learning, innovation and ICT; A New discurse for Learning, Closing Conference of the European eLearning Forum for Educaation 2, projekt (ELFE 2), 14.09.2009; http://etuce.homestead.com/publications2009/11.09_Report_Final_Conference_ELFE2_eng.pdf [доступ 14.02.14].

Dziewulak D., Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich, Analizy BAS Nr 18/2012, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Bąk M.: Nauczanie na odległość w perspektywie modernizacji oświaty Polski i Ukrainy, Inż. Proc. w Ochronie Środ., ред. A. Gawdzika, Opole 2013, s.11-20;

Moblizer J., O niektórych mitach edukacji komputerowej, [электронный документ - доступен 16.01.15] http://www.tuo.agh.edu.pl/Mity.pdf .

Faria Sana, Tina Weston , Nicholas J. Cepeda, Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers, Computers & Education 62 (2013) 24–31.

Copyright (c) 2015 М. Бак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941