DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57496

Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства та епохи інтернету: концептуальні засади та тенденції

В. Г. Воронкова, С. В. Куцепал

Анотація


В статті дається аналіз умов формування спеціаліста інформаційного суспільства та епохи Інтернету, викликаного необхідністю техномеритократичної культури, укоріненої у світі університетської науки та спроможності поширювати силу інформації всією цариною дослідницької науки. Розроблено поняття «спеціаліст» епохи інформаційного суспільства, що асоціюється з розвитком людського (соціального, інтелектуального) капіталу та включає також міру втілених у професії здібностей, творчих можливостей, базової освіти, кваліфікації, досвіду, здатності приносити організації (підприємству) додаткову вартість, яка сприяє зростанню як особистості-професіонала, так і організації в цілому. Зроблено висновок, що формування концепції спеціаліста інформаційного суспільства формується на основі техномеритократичної культури інформаційного суспільства, що готує нову верству спеціалістів-нетократів (М.Кастельс), здатних працювати в умовах Інтернет-галактики.


Ключові слова


спеціаліст епохи інформаційного суспільства; Інтернет; техномеритократична культура; інформаційна культура; людський капітал; спеціалісти-нетократи; Інтернет-галактика

Повний текст:

PDF

Посилання


Кастельс Мануель. Інтернеті Галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства.- Київ: Видавництво «Ваклер» у формі ТОВ, 2007.- 304 с.

Sosnin A.V., Voronkova V.V., Postol O.E./ Modern international systems and global development (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): textbook / A.V. Sosnin, V.G. Voronkova, O.E. Postol.-Kiev ¨: Educational literature, 2015-556 p.

Voronkova V.G. Philosophy of globalization: socìoantropologìčnì, and socio-economic and socio-cultural dimensions: [Monograph] / V.G. Voronkova. -Zaporozhye: ZDIA, 2010. – 272 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кастельс Мануель. Інтернеті Галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства.- Київ: Видавництво «Ваклер» у формі ТОВ, 2007.- 304 с.

2. Соснін О.В., Воронкова В.Г., Постол О.Є. Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник / О.В.Соснін, В.Г.Воронкова, О.Є.Постол.- Київ¨:Центр навчальної літератури, 2015.- 556 с.

3. Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри: [Монографія] / В.Г. Воронкова. - Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010. – 272с.

Copyright (c) 2015 В. Г. Воронкова, С. В. Куцепал

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941