№ 63 (2015)

Зміст

Філософія

Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства та епохи інтернету: концептуальні засади та тенденції PDF
В. Г. Воронкова, С. В. Куцепал 13-20
Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства PDF
О. П. Пунченко, А. А. Лазаревич 21-30
Проблема смислу в аргументації логічного аналізу: теоретичний аспект PDF
Л. Г. Комаха 31-38
Сподівання в процесі вибору майбутнього життя PDF
О. П. Масюк 39-47
Простір моди у світлі перформативного підходу К. Вульфа PDF
О. В. Скалацька 48-56
Методологічні основи оцінки ефективності військово-правового виховання військовослужбовців у контексті соціально-філософського аналізу PDF
В. В. Федоренко 57-69
Філософія національної ідеї як феномен етносоціальних змін в Україні PDF
І. З. Скловський 70-78
Особливості етнокультурної самоідентифікації українця у глобалізаційному вимірі сучасності PDF (Русский)
В. В. Богаченко 79-89
Интеллектуализация высшего образования как императив XXI столетия PDF (Русский)
Н. Е. Шилина 90-98
Національна самосвідомість як чинник ефективного державотворення та модернізації політичної системи PDF
Д. І. Дзвінчук 99-107
Віртуальне спілкування і самотність людини PDF
В. І. Малімон 108-115
Світоглядний та аксіологічний аспект культури життєтворчості особистості PDF
Н. Г. Богданова 116-123
Глобальна зміна контурів «життєвого простору» людини: аргументи антиглобалістів «за» і «проти» PDF
В. С. Ігнатко 124-134
Проблема подолання «роздвоєності особистості» в процесі соціалізації PDF
В. О. Береза 135-142
Екобезпечний розвиток українського суспільства PDF
В. И. Попова 143-153
Феноменологічна редукція педагогічного досвіду PDF
Ю. Ю. Пономарьов, Вікторія Миколаївна Вакуліна 154-163
Освіта в інформаційному суспільстві: очікування і виклики PDF
А. І. Бойко 164-173
Мережево-комунікативний простір управління PDF
О. П. Дзьобань, О. В. Coснін 174-186
Становлення спорту від нового часу до сучасності PDF
Л. А. Шеремет 187-197
Аксіологічні виміри і смисложиттєва рефлексія особистості спортсмена в умовах глобалізації PDF
В. Є. Білогур 198-207
«Аксіологічний поворот» сучасної філософії від культури як буття до буття культури PDF
В. В. Мельник 208-217
Семіотичні аспекти міжкультурної комунікації PDF
Л. Ф. Муц 218-226
Толерантність та інтолерантність як соціальні практики PDF (Русский)
В. А. Коваль 227-233
Організації як об’єкт публічного адміністрування: теоретико-методологічні виміри PDF
М. Ю. Максименюк 234-248
Партисипаторна модель управління в системі вищої освіти PDF
Д. Є. Швець 249-256
Філософське осмислення значущості соціальних інститутів для функціонування культури PDF
М. Д. Попович 257-266
Основні тенденції розвитку заповідної справи в Україні PDF
І. І. Дуднікова 267-277