Проблема подолання «роздвоєності особистості» в процесі соціалізації

Автор(и)

  • В. О. Береза Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманвоа

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57519

Ключові слова:

людина, політика, культура, освіта, соціалізація, політична соціалізація, «роздвоєність особистості»

Анотація

Політична соціалізація особистості – це насамперед засвоєння нею політичного досвіду, політичної культури, системи особливих ролей. Але водночас це й процес становлення людини як особистості загалом. Проте під час вирішення реальних проблем індивід немов би залишається наодинці з самим собою. Отож, виникає своєрідна «роздвоєність особистості». Як наслідок, відбувається «збій» у її соціалізації. Адже людина влаштована надто складно і суперечливо. Їй притаманні різні риси свідомість, потреби, мотиви, темперамент, здібності, активність, саморегуляція, воля, які гармонійно поєднані між собою. Тому подолання індивідом власної роздвоєності часто є його переходом від віртуального світу до світу реального.

Біографія автора

В. О. Береза, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманвоа

Кандидат педагогічних наук, докторант 

Посилання

Proskurìna O. Improvement of forms of socialization and the process of becoming a personality / O. Proskurìna // Political management. 2003. -№ 2. P. 50-56.

Vlasenko I.A. Problem internally personal conflict in the context of psychological research of personality /I. A. Vlasenko // Problems of modern psychology. 2013. Issue. 21. Pp. 46-56.

Zavac′ka N.E. Of the essence of the system approach to the problem of resocialization of personality under the conditions of dynamic social and cultural space / N.E. Zavac′ka // Theoretical and applied problems of psychology. 2013.-№ 2 (31). - Pp. 6-14.

Ponomareva N.S. Analysis of theoretical and methodological approaches to the process for th,e individual and his stadìjnosti / N.S.. Ponamar′ova // Theoretical and applied problems of psychology. 2013. № 2 (31). - Pp. 185-194.

Krivokon′ O.G. Social Factors of the formation of personality in terms of the development of the information society (socio-philosophical analysis): avtoref. DIS. .. Kand. Science: 09.00.03 social philosophy and philosophy of history / Alexander Krivokon′. Kharkiv,, 2007. 19 s.

Merkotan К. Personality dimensions present / Mrs. Merkotan / Social Psychology. – 2004.- № 4 (6). - C.106-112.

Zhadko V.A. Educational impact of social sciences on the consciousness of students of distance learning /V.. Zhadko, P. Bìzdìlâ, O. Prâhìn, O. Denisenko // Zaporožskij mediciskij / 2011. №3.- T. 13.- C. 95-98.

Ks′onzenko M.A. Actuals problems of the relationship professional self-development and self-realization of personality teacher / M.A. Ks′onzenko // People's treasure trove education Arena. - 2012. № 4. - Pp. 96-98.

Tat′ânčikova I.V. The Socialization of children in violation of the psycho-physical development [Electronic resource] / I. Tat′ânčikova // Actual problems of correctional education. 2011.- Prom. 2. Mode of access: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-irbis_nbuv/bin/URcgiirbis_64.exe? C21COM = 2 & I21DBN = UJRN&P 21DBN = UJRN&Z 21ID = & IMAGE_FILE_DOWNLOAD = 1 & Image_file_name = PDF/URapko_2011_2_31.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-31

Номер

Розділ

Філософія