DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57522

Феноменологічна редукція педагогічного досвіду

Ю. Ю. Пономарьов, Вікторія Миколаївна Вакуліна

Анотація


Мета цієї статті – акцентувати увагу на проблемності трансляції педагогічного досвіду, спираючись на методологію феноменологічної філософії. Будь-який досвід є принципово незавершеним і потребує свого семантичного прояснення, але прояснення також залишається принципово незавершеним і потребує постійної реінтерпретації. Існує нескінченна кількість можливих семантичних інтерпретацій буття, жодна з яких не має монополії на істинність: всі вони разом утворюють єдиний континуум семантичного поля. Досвід складається не з фактів, він утворюється аксіологічними та інтенційними структурами, у полі яких ці факти конституюються у певні знання. Все, що не відповідає аксіологічним та інтенційним структурам, ігнорується свідомістю і залишається за межами досвіду. Протенції всякого досвіду є педагогічними у тому сенсі, що він виконує дидактичну роль. Те, що зазвичай називають педагогічним досвідом, означає семантичну єдність змісту всякого знання, його «як» і «навіщо». Феноменальний досвід розгортається як вільна спонтанність, як непередбачувана і незворотна трансформація всього поля досвіду.


Ключові слова


феноменологія; досвід; аксіологія; комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Mayer-Drava K. physical and social. The phenomenological theory of educational articles on inter-subjectivity (abstract translation) / K. Meyer-Drava // Topos. – Minsk, 2000, №2.

Heidegger М. Being and Time, Translated by V. Bibikhin. - Moscow: Ad Marginem, 1997. – 451 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Мэйер-Драве К. Телесность и социальность. Феноменологические статьи по педагогической теории интер-субъективности (реферативный перевод) / К. Мэйер-Драве // Топос. – Минск, 2000, №2.

2. Хайдеггер М. Бытие и время / Перевод с немецкого В.В. Бибихина. - Москва: Ad Marginem, 1997. - 451 с.

Copyright (c) 2015 Ю. Ю. Пономарьов, Вікторія Миколаївна Вакуліна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941