DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57532

Толерантність та інтолерантність як соціальні практики

В. А. Коваль

Анотація


Предмет даного дослідження – соціальні практики толерантності-інтолерантності в сучасному світі. У статті було проаналізовано вплив застосування позитивних норм і норм примусу на практики толерантности-інтолерантності. Проаналізовані особливості соціального конструювання ідентичності в ході здійснення соціальних практик толерантности-інтолерантності. Виявлені особливості формування практик толерантності-інтолерантності в сучасному світі, що трансформується, і їх взаємозалежність, а також особливості їх прояву в потестарній і правовий культурах.


Ключові слова


толерантність; інтолерантність; соціальна практика; позитивні норми; норми примусу; конструювання ідентичності; потестарна культура; правова культура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Novaya filosofskaya entsiklopediya: V 4 t. / In-t filosofii RAN, Nats. obsch.-nauchn. fond; Nauchno-red. sovet: preds. V.S. Stepin, zamestiteli preds. A.A. Guseynov, G.Yu. Semigin, uch. sekr. A.P. Ogurtsov. – M.: Myisl, T. IV. – 2010. – S. 75-76.

Ilinskaya S. G. Tolerantnost kak printsip politicheskogo deystviya: istoriya, teoriya, praktika. M.: Praksis, 2007. 288 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд; Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс. А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. – М.: Мысль, Т. IV. – 2010. – С. 75-76.

2. Ильинская С. Г. Толерантность как принцип политического действия: история, теория, практика. М.: Праксис, 2007. 288 с.

Copyright (c) 2015 В. А. Коваль

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941