DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.67354

Гра як прояв маргінальності в громадянському суспільстві

В. А. Товарниченко

Анотація


У статті розкривається проблема постійного стресу існуючого в сучасному «громадянському суспільстві» в якому навіть ті, хто на крутому підйомі кар'єри, схильні недугу – синдрому хронічної втоми – постійна втома, яка не проходить навіть після тривалого сну і відпочинку. У добропорядних і благонадійних громадян, що живуть цілком безбідним життям, «ні з того ні з сього» спалахує небувала агресія, спрямована на оточуючих. Невлаштованість життя населення (кредити, борги, проблеми на роботі) призводить до зниження рівня соціальних чекань маргінала, створює стресові ситуації, що призводить до захоплення такими ілюзорними засобами компенсації, як алкоголь, наркотики, ігри, які можуть допомогти розслабитися і на деякий час відволіктися від щоденного стресу. Виникає потреба втечі від дійсності яка може виражається в ігроманії, а іноді в алкоголізмі та наркоманії. В якості одного з проявів прагнення маргінальної особистості відволіктися від дійсності можна розглядати рольовий рух. Інша різновид прихильності до ігор це комп'ютерні ігри. Ігри — всього лише один із способів відволіктися від проблем в житті. Не було б їх, ви б знайшли щось інше

Ключові слова


громадянське суспільство ; маргінальність; ігри; комп'ютерні ігри; стрес; хронічна втома; агресивність; компенсація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Dorozhkin Y. Manager Syndrome: defect life ideology// Helios, Moscow, 2006

Marginality in modern Russia: monograph / E. S. Balabanova, M. G. Burlutskaya, A. N. Demin, etc.; Mosk. societies. scientific. Fund. - M., 2000. 208.

Baker G. 2002. Civil Society and Democratic Theory: Alternative Voices.

VORONKOVA V. G. "RISK SOCIETY" AS a RESULT of the CRISIS

MODERN CIVILIZATION IN the GLOBAL context // Bulletin of Humancare SDA. 2014. No. 58. S. 13-24

Fartushny A. Shooting for a good society // "Around the world" http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/pulse/1124/

Kemalova L. I. the Marginal personality in search of the civil consent //scientific notes of Taurida national University. V. I. Vernadsky Series "Philosophy. Sociology" The 21 (60). № 1 (2008). – C. 342-347.

Medvedev E. A. "Subculture of role-playing games participants and methods study its impact on personality". 2004.

David Kipper Clinical role play and psychodrama // LLP "Independent firm "Class", 1993 . M., 160 c.

Rollings Andrew, Morris, Dave. Design and architecture games. : TRANS. angl. — M. : Publishing house "Williams", 2006. — Pp. 39-43

Popova N. M. Computer games: the perspective of a psychoanalyst // Psychoanalysts in St. Petersburg. http://psychoanalitiki.ru/computers-games.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дорожкин Я. Синдром менеджера: дефект жизненной идеологии// Гелеос, Москва, 2006

2. Маргинальность в современной России: Коллективная монография / Е.С. Балабанова, М.Г. Бурлуцкая, А.Н. Демин и др.; Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2000. 208 с.

3. Baker G. 2002. Civil Society and Democratic Theory: Alternative Voices.

4. Воронкова В.Г.. «Общество риска» как следствие кризиса современной цивилизации в глобальном измерении // Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. № 58. С. 13-24

5. Фартушная А. Стрельба по хорошему обществу // «Вокруг света» http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/pulse/1124/

6. Кемалова Л. И. Маргинальная личность в поисках гражданского согласия //Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Социология» Том 21 (60). № 1 (2008). – C. 342-347.

7. Медведев Е. А. «Субкультура участников ролевых игр и методы исследования ее воздействия на личность». 2004 год.

8. Киппер Дэвид Клинические ролевые игры и психодрама // ТОО «Независимая фирма «Класс», 1993 . М., 160 c.

9. Роллингз Эндрю, Моррис Дэйв. Проектирование и архитектура игр. : Пер. с англ. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. — С. 39-43

10. Попова Н. М. Компьютерные игры: взгляд психоаналитика // Психоаналитики в Санкт-Петербурге. http://psychoanalitiki.ru/computers-games.html

Copyright (c) 2016 В. А. Товарниченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941