№ 64 (2016)

Зміст

Філософія

Трансформація ціннісних орієнтацій молоді в умовах кризового суспільства PDF
В. А. Банах, Л. С. Банах 13-21
Глобальный анропологический кризис и проблема достижения безопасного будущего PDF (Русский)
П. А. Водопьянов, И. Н. Сидоренко 22-31
Інтернет як глобальна тенденція розвитку мережевого суспільства та інформаціоналізму PDF
В. Г. Воронкова 32-43
Економіка знань і необхідні зміни в моделях лідерства PDF
Д. І. Дзвінчук, М. О. Лютий, В. П. Петренко 44-59
Державотворча домінанта в національній духовно-інтелектуальній трансцендентності: кілька рефлексій з приводу минулого та міркувань на перспективу PDF
М. М. Ісаєнко 60-69
Драматургічний підхід І. Гофмана в структуруванні простору моди PDF
О. В. Скалацька 70-78
Військово-правове виховання військовослужбовців: методологія оцінки ефективності управління в контексті математичного моделювання PDF (Русский)
В. В. Федоренко 79-89
Філософська рефлексія сучасної культури епохи суспільства масового споживання PDF
А. О. Бойко 90-99
Мова як імператив і атрибут комунікативної культури сучасності PDF
Л. Г. Кузьомінська 100-111
Макроетика і макроетика в контексті етики пам'яті: соціально-філософський аналіз PDF (English)
Svetlana Sidorenko 112-120
Гра як прояв маргінальності в громадянському суспільстві PDF (Русский)
В. А. Товарниченко 121-128
Компетентність освіти в сучасному інформаційному суспільстві PDF
С. І. Кириєнко 129-140
Геофилософия Украины PDF (Русский)
О. А. Базалук 141-156
Використання принципів соціальної відповідальності, етики та сталого розвитку в контексті підвищення репутації організації PDF (English)
Regina Andriukaitiene 157-167
Сутність інформаційних технологій, їх місце в структурі конвергентних технологій та інформатизації PDF (Русский)
Н. О. Пунченко 168-177
Спортивний менеджмент як новий науковий напрямок та дисципліна PDF
В. Є. Білогур 178-190
Формування філософської культури вчителя як процес PDF
С. І. Македонська 191-205
Аналітична філософія освіти: Інтегративний синтез філософії мови, педагогіки і психолінгвістики в осягненні сутності особистості та її суспільних практик PDF
Н. В. Готько 206-217
Ідея смислу крізь призму філософських основ культури PDF
М. О. Семікін 218-226
Децентралізація влади у контексті науково-освітнього простору PDF
Людмила Володимирівна Кримець 227-241
Концептуальні засади взаємодії людини і суспільства в умовах глобалізації PDF
В. В. Мельник 242-254
Концептуалізація геокультурних цінностей у процесі викладання іноземної мови: соціальні та філософські виміри PDF (English)
Vìtalina Nikitenko 255-259
Кризові й конфліктні ситуації «нового покоління» у сучасному поліетнічному соціумі та спроби їх подолання PDF
М. Ю. Максименюк 260-271
Координація діяльності державних органів і громадських організацій в сучасний період незалежності України PDF
В. Є. Львов 272-278