DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.67360

Компетентність освіти в сучасному інформаційному суспільстві

С. І. Кириєнко

Анотація


Розглядається площина можливостей і динаміка розвитку сучасної освіти в умовах інформаційного суспільства, визначається зміст поняття,напрями компетентної моделі вищої освіти, які зумовлені загальноєвропейською та світовою тенденцією до інтеграції та глобалізації, зміною освітньої парадигми щодо поліструктурності дослідницьких, проектних, управлінських знань. Висвітлюються проблеми взаємозв’язку інформаційного та освітнього процесів, впровадження напрямів інноваційних технологій підготовки спеціалістів ВНЗ: формування інформаційної компетентності як засобу розвитку універсальних навичок критичного мислення; відтворення ролі міжпредметних зв’язків як засобу формування професійної мотивації розвитку особистісних характеристик студентів, їх здібностей до творчої самореалізації; створення «центрів трансферу технологій» на базі наукових центрів ВНЗ. Визначається сучасна ключова інноваційна ідея освіти, що відтворює цілісність її результату завдяки орієнтованому комплексному підходу

Ключові слова


інноваційні технології; інформаційне суспільство; інформаційна компетентність; компетентність освіти; міжпредметні зв'язки; парадигма освіти; творче мислення; професійна освіта; фундаментальна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Nacional'na strategija rozvytku osvity v Ukrai'ni na period do 2021 roku. [Elektronnyj resurs]. - Rezhym dostupu: zakon2.rada.gov.ua.

Jevropejs'ki standarty kompetentnoi' osvity protjagom zhyttja «Osvita i treningy 2010».[Elektronnyj resurs].-Rezhym dostupu: lex.europa.eu/legal-content.

Voronkova V.G. Jakym buty specialistu informacijnogo suspil'stva epohy internetu//Materialy Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii': “Udoskonalennja mehanizmiv informacijnogo suspil'stva, jak cyvilizacijnoi' paradygmy rozvytku suchasnoi' Ukrai'ny za umov globalizacii' ”, 19-20 lystopada 2015/ Za zag. red. d. filosof. n. prof. V. G. Voronkovoi': Zaporiz'ka derzhavna inzhenerna akademija. - Zaporizhzhja: ZDIA, 2015. - S.48-52

Utjuzh I.G. Ideologemy suchasnogo rozvytku osvity. Gumanitarnyj visnyk Zaporiz'koi' derzhavnoi' inzhenernoi' akademii':zbirnyk naukovyh prac' vyp. №48– Zaporizhzhja: Vyd –vo ZDIA, 2012.- S. 60-69

Savchenko O.Ja. Kljuchovi kompetentnosti – innovacijnyj rezul'tat shkil'noi' osvity // Ridna shkola.- №8–9 (serpen'–veresen'), 2011.- S. 4-10.

Golovan' M.S. Informacijna kompetentnist': sutnist', struktura i stanovlennja. // Informatyka ta informacijni tehnologii' v navchal'nyh zakladah. – 2007.- № 4. – S.62 – 69.

Laryonova G.A. Osobennosty monytorynga kompetencyy u studentov vuza v kursah fyzyky y matematyky. Vestnyk Omskogo unyversyteta. - Vыpusk №2 (68), 2013. - S.195-198.

Gryshyna Y.V. Ynformacyonno-obrazovatel'noe prostranstvo soprovozhdenyja obrazovanyja vzroslыh //Sbornyk nauchnыh statej I Mezhdunarodnogo obrazovatel'nogo foruma «Lychnost' v edynom obrazovatel'nom prostranstve» / Pod.red. prof. Krutyj K.L.- Zaporozh'e: OOO LYPF LTD, 2010.- S.190-192

Pih Z.G. Naukovi rozrobky Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika» //Nauka ta innovacii'. Nacional'na Akademija Nauk Ukrai'ny. - №1, 2015. - S.40-49


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua.

2. Європейські стандарти компетентної освіти протягом життя «Освіта і тренінги 2010».[Електронний ресурс].-Режим доступу: lex.europa.eu/legal-content.

3. Воронкова В.Г. Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства епохи інтернету//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: “Удосконалення механізмів інформаційного суспільства, як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації ”, 19-20 листопада 2015/ За заг. ред. д. філософ. н. проф. В. Г. Воронкової: Запорізька державна інженерна академія. - Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - С.48-52

4. Утюж І.Г. Ідеологеми сучасного розвитку освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії:збірник наукових праць вип. №48– Запоріжжя: Вид –во ЗДІА, 2012.- С. 60-69

5. Савченко О.Я. Ключові компетентності – інноваційний результат шкільної освіти // Рідна школа.- №8–9 (серпень–вересень), 2011.- С. 4-10.

6. Головань М.С. Інформаційна компетентність: сутність, структура і становлення. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007.- № 4. – С.62 – 69.

7. Ларионова Г.А. Особенности мониторинга компетенции у студентов вуза в курсах физики и математики. Вестник Омского университета. - Выпуск №2 (68), 2013. - С.195-198.

8. Гришина И.В. Информационно-образовательное пространство сопровождения образования взрослых //Сборник научных статей    І Международного образовательного форума «Личность в едином образовательном пространстве» / Под.ред. проф. Крутий К.Л.- Запорожье: ООО ЛИПФ ЛТД, 2010.- С.190-192

9.  Піх З.Г. Наукові розробки Національного університету «Львівська політехніка» //Наука та інновації. Національна Академія Наук України. - №1, 2015. - С.40-49

Copyright (c) 2016 С. І. Кириєнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941