DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.67369

Спортивний менеджмент як новий науковий напрямок та дисципліна

В. Є. Білогур

Анотація


В статті дається аналіз формування концепції спортивного менеджменту як нового наукового напрямку та дисципліни, що включає всі здобутки менеджменту, накопичені класиками менеджменту та реалізованими у сфері спорту. Проаналізовано основні принципи класичного (наукового) менеджменту та трансформовано в спортивний менеджмент; досліджено спортивний менеджмент в контексті соціально-культурно-історичної еволюції людства в умовах глобалізації; розкрито спортивний менеджмент як сукупність проблем соціуму, особистості, спорту, що представляють собою систему спортивних інститутів, ідей, особистостей; доведено, що спортивний менеджмент представляє собою соціокультурну і соціотворчу систему, яка може бути охарактеризована як цілісна соціокультурна система. Як результат дослідження - розкрито сутність спортивної організації як цілісності, що впливає на розвиток і саморозвиток особистості-спортсмена; виявлено спортивні проблеми організацій та напрями підвищення ефективності спортивного менеджменту як нового наукового напрямку та дисципліни

Ключові слова


спортивний менеджмент; глобалізація; спортивний інститут; спортивна особистість; спортивна організація; спорт як соціокультурна система; самореалізація особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


The philosophy of the state anti-crisis management / ed.. doctor of Sciences, Professor V. Voronkova / (М..Azhazha, V. Bilohur., O.Postol., M.Maksimenok, N.Sapa, T.Romanenko). - Zaporizhzhya state engineering Academy. - Zaporozhye, ZSEA, 2014.- 292 p.

Sport Encyclopedia of Life Support Systems / A. D. Zhukov.- M .: UNESCO 2011.

Ibragimov M. The philosophy of sport as a new anthropological project: monograph / M.M. Ibragimov. - K .: NUFVSU, publishing house "Olympus. lit. ", 2014. - 296 p.

Bilohur V. E.Philosophy of Sport: theoretical and methodological context. Monograph / V.Bilohur.- Dnepropetrovsk: Accent PP, 2013.4.- 264 p.

Schaaf F. Sports marketing. - M.: Information and publishing house "Filin", 1998. - 464 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Філософія антикризового державного управління / Під ред.. д.філосф. н. проф. Воронкової В.Г./ в співавторстві (Ажажа М.А., Білологур В.Є., Постол О.Є., Максименюк М.Ю, Сапа Н.В., Романенко Т.П.). - Запорізька державна інженерна академія. - Запоріжжя, ЗДІА,- 2014.- 292 с.

2. Спортивная энциклопедия систем жизнеобеспечения / А.Д. Жуков.- М.: Юнеско, 2011.

3. Ибрагимов М.М. Философия спорта как новый антропологический проект: монография / М.М. Ибрагимов. – К.: НУФВСУ, изд-во «Олимп. лит.», 2014. – 296 с.

4. Білогур В.Є. Філософія спорту: теоретико-методологічний контекст. Монографія / В.Є.Білогур.- Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014.- 264 с.

5. Шааф Ф. Спортивный маркетинг. - М.: Информационно-издательский дом "ФилинЪ", 1998. - 464 с

Copyright (c) 2016 В. Є. Білогур

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941