DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.67371

Формування філософської культури вчителя як процес

С. І. Македонська

Анотація


В статті розкривається формування філософської культури вчителя як процес, що включає аналіз сил, джерел, протиріч, подолання яких впливає на риси певного способу життєдіяльності, націленого на формування духовних орієнтирів особистості і суспільства. В статті розкрито компоненти філософської культури вчителя, які є сукупністю різноманітних складників – даних, символів, сигналів, знаків, фактів, інформації, які в сукупності представляють знання, яке або вступає в конфлікт з суспільством і особистістю, або сприяє подоланню суперечностей, на основі яких відбувається гуманізація суспільства. Виявлено внутрішні і зовнішні протиріччя філософської культури вчителя, вирішення, яких розгортається в контексті трансформації знань в дійсність, і націлено на досягнення цілісності об’єкта (особистості, суспільства, групи). Зроблено висновок, що рушійні сили розвитку філософської культури вчителя, а саме – духовно-культурне відродження і єдність нації, економічний розвиток і стабільність країни, інформатизація і передові технології, які входять в дискурс сучасної філософської культури, впливають на вирішення протиріч і формування філософської культури як процесу

Ключові слова


філософська культура вчителя; філософська культура як процес; процес; складові філософської культури; протиріччя філософської культури; джерела філософської культури; рушійні сили філософської культури вчителя

Повний текст:

PDF

Посилання


Азроянц Э.А. Мугасоциум // Э.А.Азроянц // Полигнозис.- 2001.- №3.- С.37-52.

Білогур В.Є. Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри / Білогур В.Є. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014.- №59.- С.192-203.

Білогур В.Є. Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві: [Монографія] / В.Є.Білогур.- Дніпропетровськ: Пороги, 2011.- 311с.

Блюмин А.М., Феоктистов Н.А. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие для бакалавров / А.М.Блюмин, Н.А.Феоктистов.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К̊ », 2015.- 384 с.

Воловик В.И. Введение в философию / В.И.Воловик.- Запорожье, Просвіта, 1999.- 176 с.

Македонська С.І. Ґенеза проблеми філософської культури вчителя / С.І.Македонська // Культурологічний вісник.- 2012.- № 28.- С.191-197.

Македонская С.И. Формирование философской культуры учителя (элементы, движущие силы, эволюция) / С.И.Македонская. - Казань.- Молодой ученый .- 2015 .- № 14 (94). – С.625-627.

Огурцов А. П. Процесс // Нов. философ. энцикл.: в 4 т. М.: Мысль, 2010. Т. 3. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001.- С. 378-379.

Соловьев Вл. Исторические дела философии. Лекция, произнесенная им 20 ноября 1880 г. в Санкт-Петербургском университете // Вопросы философии. 1988.- № 8. С. 123-125.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Азроянц Э.А. Мугасоциум // Э.А.Азроянц // Полигнозис.- 2001.- №3.- С.37-52.

2. Білогур В.Є. Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри / Білогур В.Є. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014.- №59.- С.192-203.

3. Білогур В.Є. Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві: [Монографія] / В.Є.Білогур.- Дніпропетровськ: Пороги, 2011.- 311с.

4. Блюмин А.М., Феоктистов Н.А. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие для бакалавров / А.М.Блюмин, Н.А.Феоктистов.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К̊ », 2015.- 384 с.

5. Воловик В.И. Введение в философию / В.И.Воловик.- Запорожье, Просвіта, 1999.- 176 с.

6. Македонська С.І. Ґенеза проблеми філософської культури вчителя / С.І.Македонська // Культурологічний вісник.- 2012.- № 28.- С.191-197.

7. Македонская С.И. Формирование философской культуры учителя (элементы, движущие силы, эволюция) / С.И.Македонская. - Казань.- Молодой ученый .- 2015 .- № 14 (94). – С.625-627.

8. Огурцов А. П. Процесс // Нов. философ. энцикл.: в 4 т. М.: Мысль, 2010. Т. 3. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001.- С. 378-379.

9. Соловьев Вл. Исторические дела философии. Лекция, произнесенная им 20 ноября 1880 г. в Санкт-Петербургском университете // Вопросы философии. 1988.- № 8. С. 123-125.

Copyright (c) 2016 С. І. Македонська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941