DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.67374

Аналітична філософія освіти: Інтегративний синтез філософії мови, педагогіки і психолінгвістики в осягненні сутності особистості та її суспільних практик

Н. В. Готько

Анотація


У статті розглядаються форми дослідження і аналізу проблем і перспектив аналітичної філософії освіти у контексті суспільної діяльності і людського буття, пов’язані зі сферою взаємодії мови, свідомості та існування людини

Ключові слова


мова; освіта; комунікація; аналітика; свідомість; мовлення; соціальне пізнання; інтенція; суб'єктивність; психолінгвістика; розуміння

Повний текст:

PDF

Посилання


Balmaeva S.D. Analiticheskaja «filosofija soznanija»: vzgljad skvoz' prizmu intellektual'noj biografii Gerberta Fejgla//Istoriko-filosofskij ezhegodnik'90. - M. Nauka, 1990. - S. 123-143.

Bergman G. Blesk i niщeta Ljudviga Vitgenshtejna // Ljudvig Vitgenshtejn: Chelovek i myslitel'. - M, 1993. - 352 s.

Vitgenshtejn L. Lekcii: Kembridzh 1930-1932 // Ljudvig Vitgenshtejn: chelovek i myslitel'. - M, 1993. - 352 s.

Vitgenshtejn L. Tractatus logico-philosophicus; Fіlosofs'kі doslіdzhennja. - K.: Osnovi, 1995.- 311 s.

Leont'ev A.A. Osnovy psiholingvistiki. - M.: Smysl, 1999. - 287 s.

Lurija A.R. Osnovy nejropsihologii. - M.: Akademija, 2002. - 384 s.

Ljudvig Vitgenshtejn: Chelovek i myslitel'. - M.:Izdatel'skaja gruppa Progress-Kul'tura, 1993.- 352 s.

Riker P. Germenevtika, 'etika, politika. - M., 1995. - 160 s.

Sossjur F.de. Kurs obщej lingvistiki. - M.: URSS 'Editorial, 2007.- 257 s.

Hajdegger M. Put' k jazyku // Hajdegger M.Vremja i bytie: Stat'i i vystuplenija//. - M.: Respublika, 1993. - 447 s.

Heinrich D. Über Selbstbewußtsein und Selbsterhaltung // Heinrich D. Selbstverhaltnisse. – Stuttgart: Reclam, 1993. – 212 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Балмаева С.Д. Аналитическая «философия сознания»: взгляд сквозь призму интеллектуальной биографии Герберта Фейгла // Историко-философский ежегодник’90. – М. : Наука, 1990. – С. 123-143.

2. Бергман Г. Блеск и нищета Людвига Витгенштейна // Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель. – М, 1993. – 352 с.

3. Витгенштейн Л. Лекции: Кембридж 1930-1932 // Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. – М, 1993. – 352 с.

4. Витгенштейн Л. Tractatus logico-philosophicus; Філософські дослідження. – К.: Основи, 1995. - 311 с.

5. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл, 1999. - 287 с.

6. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: Академия, 2002. – 384 с.

7. Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель. – М.: Издательская группа Прогресс-Культура, 1993. - 352 с.

8. Рикер П. Герменевтика, этика, политика. – М., 1995. – 160 с.

9. Соссюр Ф.де. Курс общей лингвистики. – М.: УРСС Эдиториал, 2007.– 257 с.

10. Хайдеггер М. Путь к язику // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления // – М.: Республика, 1993. – 447 с. – С.259-273.

11. Heinrich D. Über Selbstbewußtsein und Selbsterhaltung//Heinrich D. Selbstverhaltnisse. – Stuttgart: Reclam, 1993. – 212 s. 

Copyright (c) 2016 Н. В. Готько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941