DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.67376

Децентралізація влади у контексті науково-освітнього простору

Людмила Володимирівна Кримець

Анотація


Децентралізація управління науково-освітнім простором означена одним з важливих пріоритетів суспільного розвитку. Принцип децентралізації влади передбачає формування багатовимірної надскладної системи взаємоузгодження та взаємодетермінації управлінських суб’єктів, основним механізмом якої є соціальна самоорганізація. Рівень відповідальності кожного суб’єкта науково-освітнього простору за результати власної діяльності має значно підвищитися

Ключові слова


децентралізація; управління; науково-освітній простір; особистість; суспільство; суспільний розвиток; соціальна відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Krymec, L. V. (2012). Social'noe vzaimodejstvie v kontekste postindustrial'nogo obshhestva na sovremennom jetape razvitija. Saarbrucken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing, 163.

Krimec', L. V. (2015). Fіlosofs'kі aspekti vladi v upravlіnnі naukovo-osvіtnіm prostorom. Kyiv: Zolotі vorota, 383.

Мakhinne N. F. Influence of globalization on the development of state educational system / N. F. Мakhinne // Perspectives : ensures of the educational sphere. – Op. XXVII. – 1998. – №1. – С. 45-55.

National educational systems in conditions of changed world / after edit. N. P. Litvinova. – Spb., 1999. – С. 22-92.

Astiz M. F., Wiseman А.W., Baker D.P. Slouching towards Decentralization: Consequences of Globalization for Curricular Control in National Education Systems // Comparative Education Review, 2002, № 46 (1), Р. 66-88.

Structures of the Educational and Training Systems in the EU. – Brussels, Luxemburg, 1998; A Decade of Reforms at Compulsory Education Level in the European Union (1984–1994). – Brussels : European Unit of EURYDICE] 1997; Eurydice. The Information Network on Education in Europe [електронний ресурс] – Режим доступу: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php.

Westbury I., Hsu C.-S. Does States Control of the Curriculum Matter? A Response to Stevenson and Baker / Educational Evaluation and Policy Analysis, 01/1996; 18(4). P. 343-347


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Крымец, Л. В. Социальное взаимодействие в контексте постиндустриального общества на современном этапе развития [Текст]: монографія / Л. В. Крымец. – Saarbrucken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing, 2012. – 163 c.

2. Кримець, Л. В. Філософські аспекти влади в управлінні науково-освітнім простором [Текст]: монографія / Л. В. Кримець. – К.: Золоті ворота, 2015. – 383 с.

3. Макгинн Н. Ф. Влияние глобализации на развитие государственной системы образования / Н.Ф. Макгинн // Перспективы : сравнительные исследования в области образования. – Том XXVII. – 1998. – №1. – С. 45-55.

4. Национальные системы образования в условиях изменяющегося мира / Под ред. Н.П. Литвиновой. – СПб., 1999. – С. 22-92.

5. Astiz M. F., Wiseman А.W., Baker D.P. Slouching towards Decentralization: Consequences of Globalization for Curricular Control in National Education Systems // Comparative Education Review, 2002, № 46 (1), Р. 66-88.

6. Structures of the Educational and Training Systems in the EU. – Brussels, Luxemburg, 1998; A Decade of Reforms at Compulsory Education Level in the European Union (1984–1994). – Brussels : European Unit of EURYDICE] 1997; Eurydice. The Information Network on Education in Europe [електронний ресурс] – Режим доступу: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php.

7. Westbury I., Hsu C.-S. Does States Control of the Curriculum Matter? A Response to Stevenson and Baker / Educational Evaluation and Policy Analysis, 01/1996; 18(4). P. 343-347.

Copyright (c) 2016 Людмила Володимирівна Кримець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941