DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71176

Естетичне в житті сучасного суспільства і людини

О. О. Чубарева

Анотація


Аналізується природа, сутність та роль естетичного в житті сучасного суспільства, зокрема, молоді та студентів;  автор доводить, що серед багатьох важливих аксіологічних домінант життєдіяльності людини особливе місце і роль займає естетичний компонент. І це зрозуміло. Найголовнішою відмінністю її від тваринного світу є естетичне ставлення до дійсності, здатність до її перетворення за законами краси. Естетичне входить у плоть і кров людини, визначає її гуманістичне ставлення до природи, суспільства і до самої себе, спонукає до активності, творчості. В наші дні естетичний компонент як цінність в аксіологічній палітрі студентської молоді виявився приниженим. Особливо він потерпає від загальної прагматизації життєвого процесу, несправедливої приватизації, безсистемного насадження ринкових відносин, корупції тощо. Відродження естетичного є завданням співрозмірним з відродженням живого духу молоді, життєвої краси, креативності, творчості

Ключові слова


людина; суспільство; естетичне; освіта; культура; виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohdanova N.H. Estetychna svidomist' student•s'koyi molodi v suchasniy Ukrayini v konteksti hlobalizatsiyno-informatsiynoho analizu. Avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata filosofs'kykh nauk. Spetsial'nist': 09.00.03 − sotsial'na filosofiya ta filosofiya istoriyi / Nataliya Bohdanova. − K., 2007. − 22 s.

Pishun S.H. Formuvannya kul'tury dozvillya studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv v umovakh roboty student•s'koho klubu. Avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata pedahohichnykh nauk. Spetsial'nist': 13.00.07 − teoriya i metodyka vykhovannya / Serhiy Pishun. − K., 2005. − 23 s.

Serhiyenko A.V. Tsinnisnyy priorytet estetychnoyi kul'tury suchasnoho studenta: teoriya i praktyka / A.V. Serhiyenko // Pedahohichna osvita: teoriya i praktyka: Zbirnyk naukovykh prats'. Psykholohiya. Pedahohika. − K.: Kyyivs'kyy universytet im. B. Hrinchenka, 2014. − № 22. − S. 54 − 59.

Kokhan I.I. Estetychne vykhovannya u protsesi osobystisnoho ta profesiynoho rozvytku maybutn'oho fakhivtsya / I.I. Kokhan // Naukova skarbnytsya osvity Donechchyny. Naukovo-metodychnyy zhurnal. − 2013. − № 1 (14). − S. 117 − 119.

Panchenko L.M. Formuvannya tsinnisnykh oriyentatsiy molodi v period systemnoyi transformatsiyi ukrayins'koho suspil'stva. Avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata filosofs'kykh nauk. Spetsial'nist': 09.00.03 − sotsial'na filosofiya ta filosofiya istoriyi / Lesya Panchenko. − K., 2003. − 21 s.

Bani-Issa Kh.M.D. Estetychne vykhovannya u vyshchykh navchal'nykh zakladakh Ukrayiny u suchasnyy period. Avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata pedahohichnykh nauk. Spetsial'nist': 13.00.01 − zahal'na pedahohika ta istoriya pedahohiky / Khaldun Mokhamed Dzhaber Bani Issa. − Luhans'k, 2002. − 16 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Богданова Н.Г. Естетична свідомість студентської молоді в сучасній Україні в контексті глобалізаційно-інформаційного аналізу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Спеціальність: 09.00.03 − соціальна філософія та філософія історії / Наталія Богданова. − К., 2007. − 22 с.

2. Пішун С.Г. Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Спеціальність: 13.00.07 − теорія і методика виховання / Сергій Пішун. − К., 2005. − 23 с.

3. Сергієнко А.В. Ціннісний пріоритет естетичної культури сучасного студента: теорія і практика / А.В. Сергієнко // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. Психологія. Педагогіка. − К.: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2014. − № 22. − С. 54 − 59.

4. Кохан І.І. Естетичне виховання у процесі особистісного та професійного розвитку майбутнього фахівця / І.І. Кохан // Наукова скарбниця освіти Донеччини. Науково-методичний журнал. − 2013. − № 1 (14). − С. 117 − 119.

5. Панченко Л.М. Формування ціннісних орієнтацій молоді в період системної трансформації українського суспільства. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Спеціальність: 09.00.03 − соціальна філософія та філософія історії / Леся Панченко. − К., 2003. − 21 с.

6. Бані-Ісса Х.М.Д. Естетичне виховання у вищих навчальних закладах України у сучасний період. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Спеціальність: 13.00.01 − загальна педагогіка та історія педагогіки / Халдун Мохамед Джабер Бані Ісса. − Луганськ, 2002. − 16 с
Copyright (c) 2016 О. О. Чубарева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941