DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71179

Концепт «риторики економіки» в аргументах логічного аналізу

Л. Г. Комаха

Анотація


В статті досліджується постмодерністський дискурс «риторики економіки», що відкриває нові перспективи логічного аналізу. Показано особливості логіки викладу    позиції Д.Макклоски, аргументи якої обґрунтовують економічну науку в якості риторики.  Виступаючи співмірністю засобів і мети в мові економічної теорії, риторика презентує себе в якості «економіка мови», наукою про розподіл блага для людей. Для обґрунтування своїх положень економічна наука використовує в якості аргументів факти, метафори, положення логіки, історії, що дозволяє глибше зрозуміти наукові тексти. В статті доводиться, що предметом риторики економіки є діалог, який ведуть між собою економісти з метою переконати один одного в тій чи іншій істині. Дана обставина відкриває нові перспективи для розвитку логіки і філософії

Ключові слова


риторика; логіка; аргумент; економіка; переконання; наука; метафора

Повний текст:

PDF

Посилання


Ananyin O. I. The Structure of Economic and Theoretical Knowledge: Methodological Analysis / Ananyin O. I. – Moscow: Institute of Economics, 2005. – 244 p.

Zagorodnuk V. P. The vision of Knowledge and Human in the Philosophy of the Modern and the Postmodern / V. Zagorodnuk // Philosophical Thought. – 2006. – № 4. – P. 3 –21.

Konversky A. E. Traditional and ModernLogic: Textbook / A.E. Konversky. – Moscow.: The Idea-Press, 2010. – 380 p.

McCloskey D. The Rhetoric of Economics / D. McCloskey. – Moscow, St. Petersburg: Publishing House of the Gaidar Institute; Publisher "International Relations", Smolny College, 2015. – 328 p.

Raskov D. Crossing Borders / Raskov D. // McCloskey D. The Rhetoric of Economics. –M .; St. Petersburg: Publishing House of the Gaidar Institute; Publisher "International Relations", Smolny College, 2015. – P. XIII-XXV.

Booth Wayne C. Modern Dogma and the Rhetoric of Assent / W.C. Booth. – Chicago: University of Chicago Press, 1974. – 254 р.

Iser W. «The Interaction between Text and Reader». In Susan R. Suleiman and IngeCrosman eds., The Reader in the Text. – Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980. – P. 106-119.

Klamer A. «As if Economists and Their Subject Were Rational…» In John Nelson et al., eds Rhetoric of the Human Sciences. – Madison: University of Wisconsin Press, 1987. – P. 163-183.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания: Методологический анализ / О.И. Ананьин. – М.: Институт экономики, 2005. – 244 с.

2. Загороднюк В.П. Бачення знання та людини у філософії Модерну та Постмодерну / В. Загороднюк // Філософська думка – 2006. – № 4. – С. 3-21.

3. Конверский А.Е. Логика традиционная и современная: Учебное пособие / А.Е. Конверский. – М.: Идея-Пресс, 2010. – 380 с.

4. Макклоски Д. Риторика экономической науки / Д. Макклоски. – М.; СПб: Изд-во Института Гайдара; Издательство «Международные отношения», Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2015. – 328 с.

5. Расков Д. Пересекая границы / Д. Расков // Макклоски Д. Риторика экономической науки. – М.; СПб: Изд-во Института Гайдара; Издательство «Международные отношения», Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2015. – С. ХIII-XXV.

6. Booth Wayne C. Modern Dogma and the Rhetoric of Assent / W.C. Booth. – Chicago: University of Chicago Press, 1974. – 254 р.

7. Iser W. «The Interaction between Text and Reader». In Susan R. Suleiman and Inge Crosman eds., The Reader in the Text. – Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980. – P. 106-119.

8. Klamer A. «As if Economists and Their Subject Were Rational…» In John Nelson et al., eds Rhetoric of the Human Sciences. – Madison: University of Wisconsin Press, 1987. – P. 163-183.

Copyright (c) 2016 Л. Г. Комаха

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941