DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71186

Трансформації ідентичностей у контексті адаптивних процесів

О. В. Литвинчук

Анотація


Усі ми живемо в спільному просторі кризового суспільства, у якому співіснують світи різноманітних верств населення. Питання життєвої адаптації людини в сучасних умовах стають надзвичайно актуальними. Світ настільки змінний і нестабільний, що він корінним чином змінює всю систему ціннісних пріоритетів людини, від якої сьогодні об’єктивно вимагаються такі людські якості, що вважалися рідкісними. Люди, які ідентифікують себе з різними соціальними групами, по-різному бачать те, що відбувається в суспільстві, їхні світи насичені різним змістом і цінностями. Зміни, притаманні сучасному суспільству, диктують нові вимоги щодо життєдіяльності людини і її світосприйняття. У процесі дослідження трансформацій ідентичностей було використано метод логічного аналізу. Свою роль відіграв і такий метод, як синтез.Отримані результати показали, що в сучасних умовах все зазнає якісних змін. Це створює ситуацію життєвого дискомфорту, у результаті чого світ стає для сучасної людини чужим

Ключові слова


руйнація світу; адаптація людини; аномія; криза ідентичності; громадянська ідентичність українців; маргінальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ekman Pol Psihologija lzhy / Pol Ekman / Pеr. s angl. N. Isupovoj, N. Malginoj, N Mironova, О. Terehovoj. – SPb. : Piter, 1999. – 270 s.

Zlobina O. Osobystist jak subject socialnyh zmin / О. Zlobina. – К. : Instytut sociologii NAN Ukrainy, 2004. – 400 s.

Mulyar V. І. Problema stanovlennia ososbystosti v systemi «indyvid –suspilstvoі» (filosofsko-kulturologichnyj analiz) / V. I. Mulyar. – Zhytomyr : ZHDTU, 2005. – 320 s.

Pashavjer А. Sistema vystrojena tak, chtо u nas proizoshol otricatjelnyj otbor v chinovnichestvo / А. Pashavjer // Zerkalo njedjeli. – 2014. – № 24 (170). – 5 ijulja. – S. 1, 6.

«Plotnost» izmjenjenij v obshchjestvjennom soznanii // Zerkalo njedjeli. – 2014. – № 21 (167). – 14 ijunja. – S. 14.

Filosofija polityky: Korotkyj encyklopedychnuj slovnyk / Аvtor-uporjadnuk: Аndrushchenko V. Ta in. – К.: Znannja Ukrainyи, 2002. – 670s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Экман Пол Психология лжи [Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage] / Пол Экман / Пер. с англ. Н. Исуповой, Н. Мальгиной, Н. Миронова, О. Тереховой. – СПб. : Питер, 1999. – 270 с

2. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін / О. Злобіна. – К. : Інститут соціології НАН України, 2004. – 400 с.

3. Муляр В. І. Проблема становлення особистості в системі «індивід – суспільство» (філософсько-культурологічний аналіз) / В. І. Муляр. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 320 с.

4. Пасхавер А. Система выстроена так, что у нас произошел отрицательный отбор в чиновничество / А. Пасхавер // Зеркало недели. – 2014. – № 24 (170). – 5 июля. – С. 1, 6.

5. «Плотность» изменений в общественном сознании // Зеркало недели. – 2014. – № 21 (167). – 14 июня. – С. 14.

6. Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Автор-упорядник: Андрущенко В. та ін. – К.: Знання України, 2002. – 670 с.

Copyright (c) 2016 О. В. Литвинчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941