DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71190

Мислення як фактор розвитку новоєвропейської культури і науки

Н. В. Іванова

Анотація


В статті досліджується ґенеза мислення в новоєвропейському періоді розвитку філософії і науки. Показано, що завдяки включенню науки в реалії практичного життя починають вибудовуватися моделі соціальної поведінки індивідів, активізуються пізнавальні процеси, завдяки яким перетворюються форми людського існування та діяльності. Зазначається, що культура постає як система, яка породжує смисли, без яких будь-яке знання є аморфним і несуттєвим для реалізації потреб людини і суспільства. Альтернативний і, разом з тим, взаємопов’язаний процес становлення науки і культури є умовою формування новоєвропейського мислення, де здійснюється звільнення індивідуального мислення від влади та впливу трансцендентної свідомості і традиційного світогляду

Ключові слова


мислення; культура; свідомість; розум; наука; пізнання; реальність; людина.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekon F. Velikoye vosstanovleniye nauk / F. Bekon // Sochineniya. V 2-kh tomakh. – T.1. – M .: Mysl', 1971. – 590 s.

Bekon F. Novyy Organon / F. Bekon // Sochineniya v 2-kh tomakh. – T.2. – M .: Mysl', 1972. – S. 5-223.

Kant I. Kritika chistogo razuma / I. Kant. – M .: Eksmo, 2006. – 736 s.

Kosareva L. M. Sotsiokul'turnyy genezis nauki Novogo vremeni. Filosofskiy aspekt problemy / L. M. Kosereva. – M .: Nauka, 1989. – 160 s.

Krims'kiy S. B. Zapiti fílosofs'kikh smislív / S. B. Krims'kiy. – K .: PARAPAN, 2003. – 240 s.

Krymskiy S. B. Filosofiya kak put' chelovechnosti i nadezhdy / S. B. Krymskiy. – K: Kurs, 2000. – 308 s.

Kríchlí S. Vstup do kontinental'noí̈ fílosofíí̈ / S.Kríchlí. – K .: «Stilos», 2008. – 152 s.

Rozin V. M. Myshleniye: sushchnost' i razvitiye. Kontseptsiya myshleniya. Rol' myslyashchey lichnosti. Tsikly razvitiya myshleniya / V. M. Rozin. – M .: LENAND, 2015. – 368 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бэкон Ф. Великое восстановление наук / Ф. Бэкон // Сочинения. В 2-х томах. – Т.1. – М.: Мысль, 1971. – 590 с.

2. Бэкон Ф. Новый Органон / Ф. Бэкон // Сочинения в 2-х томах. – Т.2. – М.: Мысль, 1972. – С. 5-223.

3. Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – М.: Эксмо, 2006. – 736 с.

4. Косарева Л. М. Социокультурный генезис науки Нового времени. Философский аспект проблемы / Л. М. Косерева. – М.: Наука, 1989. – 160 с.

5. Кримський С. Б. Запити філософських смислів / С. Б. Кримський. – К.: ПАРАПАН, 2003. – 240 с.

6. Крымский С. Б. Философия как путь человечности и надежды / С. Б. Крымский. – К: Курс, 2000. – 308 с.

7. Крічлі С. Вступ до континентальної філософії / С.Крічлі. – К.: «Стилос», 2008. – 152 с.

8. Розин В. М. Мышление: сущность и развитие. Концепция мышления. Роль мыслящей личности. Циклы развития мышления / В. М. Розин. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 368 с.

Copyright (c) 2016 Н. В. Іванова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941