DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71193

Дискусія щодо проблеми справедливості в пастирських посланнях митрополита Андрея Шептицького та соціально-філософських творах Івана Франка

М. В. Сабадуха

Анотація


У статті досліджено проблему справедливості в  контексті діалогу між Митрополитом Андреєм  Шептицьким та Іваном Франком. Проаналізовано погляди Митрополита на проблему справедливості з позиції   Закону Божого, природних прав людини, моралі  та совісті й І. Франка із соціал-демократичної позиції.  Доведено, що феномен справедливості багатогранний, має релігійні, філософські, моральні,соціально-політичні виміри

Ключові слова


справедливість; несправедливість; розподільча справедливість; право; Закон Божий; інтелігенція; власність; закон; влада; мораль; Євангелія; належне; соціально-економічні проблеми

Повний текст:

PDF

Посилання


Kravchuk A. Mytropolyt Andrey Sheptyts'kyy ta Ivan Franko pro khrystyyans'ku sotsial'nu aktsiyu / A. Kravchuk // Sotsial'na doktryna Tserkvy. – L'viv : Svichado, 1998. – S. 248–274.

Sheptyts'kyy A. Do rus'koyi intelihentsiyi / A. Sheptyts'kyy // Pastyrs'ki poslannya 1899 – 1914rr., – T. 1. – L'viv : ARTOS, 2007. – S. 175–198.

Akvynskyy T. Summa teolohyy / T. Akvyns'kyy // Summa teolohyy. – Ch. 1. – Voprosy 1– 43. – K. : Nyka-Tsentr. – 2002. – 560 s.

Sheptyts'kyy A. O kvestiyi sotsial'niy / A. Sheptyts'kyy // Pastyrs'ki poslannya 1899 – 1914 rr., – T. 1. – L'viv : ARTOS, 2007. – S. 513–836.

Franko I. Ya. Chy vertatys' nam nazad do narodu? / I. Ya. Franko // Zibr. tvoriv : u 50 t. – K., 1986. – T. 45. – S. 140–150.

Franko I. Ya. Perekhresni stezhky / I. Ya. Franko // Zibr. tvoriv : u 50 t. – K., 1976. – T. 20. – S. 173 – 459.

Franko I. Ya. Sotsial'na aktsiya, sotsial'ne pytannya i sotsializm. Uvahy nad Pastyrs'kym poslaniyem Mytrop[olyta] A. Sheptyts'koho «O kvestiyi sotsial'niy» / I. Ya. Franko // Andrey Sheptyts'kyy Pastyrs'ki poslannya 1899–1914rr., T. 1. – L'viv : ARTOS, 2007. – S. 837 – 856.

Franko I. Ya. Shcho take sotsializm? / I. Ya. Franko // Zibr. tvoriv : u 50 t. – K., 1986. – T. 45. – S. 44–55.

Tykholaz B. Ivan Franko – filosof / B. Tykholaz // Suchasnist'. – 2002. – # 12. – S. 106–119.

Franko I. Ya. Moysey / I. Ya. Franko // Zibr. tvoriv : u 50 t. – K., 1976. – T. 5. – S. 20–264.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кравчук А. Митрополит Андрей Шептицький та Іван Франко про християнську соціальну акцію / А. Кравчук // Соціальна доктрина Церкви. – Львів : Свічадо, 1998. – С. 248–274.

2. Шептицький А. До руської інтелігенції / А. Шептицький // Пастирські послання 1899 –1914рр.,  – Т. 1. – Львів : АРТОС, 2007. – С. 175–198.

3. Аквинский Т. Сумма теологии / Т. Аквинський //  Сумма теологии. – Ч. 1. – Вопросы 1–43. – К. : Ника-Центр. – 2002. ¬– 560 с.

4. Шептицький А. О квестії соціальній / А. Шептицький // Пастирські послання 1899 –1914рр.,   – Т. 1. – Львів : АРТОС, 2007. – С. 513–836.

5. Франко І. Я.  Чи вертатись нам назад до народу? / І. Я. Франко // Зібр. творів : у 50 т. – К., 1986. – Т. 45. – С. 140–150.

6. Франко І. Я. Перехресні стежки / І. Я. Франко // Зібр. творів : у 50 т. – К., 1976. – Т. 20. – С. 173–459.

7. Франко І. Я. Соціальна акція, соціальне питання і соціалізм. Уваги над Пастирським посланієм Митроп[олита] А. Шептицького «О квестії соціальній» / І. Я. Франко  // Андрей Шептицький Пастирські послання 1899–1914рр., Т. 1. – Львів : АРТОС, 2007. – С. 837–856.

8. Франко І. Я.  Що таке соціалізм? / І. Я.  Франко // Зібр. творів : у 50 т. – К., 1986. – Т. 45. – С. 44-55.

9. Тихолаз Б. Іван Франко – філософ / Б. Тихолаз  // Сучасність. – 2002. – № 12. – С. 106–119.

10. Франко І. Я. Мойсей / І. Я. Франко // Зібр. творів : у 50 т. – К., 1976. – Т. 5. – С. 201–264.

Copyright (c) 2016 М. В. Сабадуха

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941