DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.86519

Екологічний туризм як чинник розвитку сучасного суспільства

І. В. Халімовська

Анотація


У статті досліджено екотуризм як одну з форм взаємодії суспільства і природи та як один з чинників її гармонізації. Акцентовано увагу не лише на праксеологічному, а й на аксіологічному аспекті екологічного туризму, який в контексті глобальних екологічних проблем є особливо актуальним. З’ясовано, що зазначений вид туризму сприяє як економічному, так і культурному та моральному розвитку суспільства, зміні ціннісних орієнтирів сучасної людини. Розкрито потенціал екотуризму для подальшої комунікації у системі «людина – природа» на основі моральних цінностей, насамперед відповідальності, поваги, турботи, толерантності. Визначено особливості подальшого розвитку екологічного туризму в умовах екологічної кризи.


Ключові слова


туризм; екологічний туризм; природа; людина; суспільство; екологічна криза; цінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Kruchek O. A. Ekolohichnyi turyzm yak vazhlyvyi chynnyk staloho rozvytku turystychnoi haluzi (prakseolohichnyi aspekt) / O. A. Kruchek // Naukovi zapysky Kyivskoho universytetu turyzmu, ekonomiky i prava. Seriia: filosofski nauky. – 2010. – Vypusk 8. – S. 144–158.

Pazenok V. S. Filosofiia ta prakseolohiia turyzmu / V. S. Pazenok // Naukovi zapysky Kyivskoho universytetu turyzmu, ekonomiky i prava. Seriia: filosofski nauky. – 2010. – Vypusk 8. – S. 8–35.

Pazenok V. S. Filosofiia turyzmu v systemi filosofskoho znannia / V. S. Pazenok // Naukovi zapysky Kyivskoho universytetu turyzmu, ekonomiky i prava. Seriia: filosofski nauky. – 2010. – Vypusk 8. – S.7–22.

Smolii V. A. Entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk z turyzmu [Tekst] / V. A. Smolii, V. K. Fedorchenko, V. I. Tsybukh. – K.: Vydavnychyi dim «Slovo», 2006. – 372 s.

Sorokina H. O. Ekolohichnyi turyzm: navch. posib. / H. O. Sorokina; Derzh. zakl. «Luhan. nats. un-t imeni Tarasa Shevchenka». – Luhansk: Vyd-vo DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka», 2013. – 206 s.

Shumlianska N. V. Ekoturyzm yak forma doluchennia do pryrodnoi ta kulturnoi spadshchyny / N. V. Shumlianska // Kultura Ukrainy. – 2014. – Vyp. 47. – S. 108–115.

Shumlianska N. V. Sotsiokulturni zasady stanovlennia ekolohichnoho turyzmu / N. V. Shumlianska // Kultura Ukrainy. – Vypusk 32. – 2011. – S. 179–188.

Iavkin V. H. Problemy heohrafii ta menedzhment turyzmu [Tekst]: Monohrafiia / V. H. Yavkin, V. P. Rudenko, O. D. Korol. – Chernivtsi: Ruta, 2006. – 260 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кручек О. А. Екологічний туризм як важливий чинник сталого розвитку туристичної галузі (праксеологічний аспект) / О. А. Кручек // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. – 2010. – Випуск 8. – С. 144–158. 


2. Пазенок В. С. Філософія та праксеологія туризму / В. С. Пазенок // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. – 2010. – Випуск 8. – С. 8–35. 


3. Пазенок В. С. Філософія туризму в системі філософського знання / В. С. Пазенок // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. – 2010. – Випуск 8. – С.7–22. 


4. Смолій В. А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму [Текст] / В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. – К.: Видавничий дім «Слово», 2006. – 372 с.


5. Сорокіна Г. О. Екологічний туризм: навч. посіб. / Г. О. Сорокіна; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 206 с.


6. Шумлянська Н. В. Екотуризм як форма долучення до природної та культурної спадщини / Н. В. Шумлянська // Культура України. – 2014. – Вип. 47. – С. 108–115. 


7. Шумлянська Н. В. Соціокультурні засади становлення екологічного туризму / Н. В. Шумлянська // Культура України. – Випуск 32. – 2011. – С. 179–188. 


8. Явкін В. Г. Проблеми географії та менеджмент туризму [Текст]: Монографія / В. Г. Явкін, В. П. Руденко, О. Д. Король. – Чернівці: Рута, 2006. – 260 с.

Copyright (c) 2016 І. В. Халімовська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941