DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.86825

Феномен жіночої святості: філософсько-релігійний дискурс

Г. П. Макушинська

Анотація


У статті розглядається проблема формування почуття святості людини як мислячої істоти загалом і жінки зокрема. Надається визначення святості як осмисленої й усвідомленої здатності людини до розумно-вольового способу життя. Доведено те, що святість є нормою і метою життєвої поведінки, що налаштовує людину на гармонію Буття, навіть в умовах руйнівних криз сучасності, в тому числі гендерних.


Ключові слова


святість; релігія; мислення; пізнання; людина; чоловіче; жіноче

Повний текст:

PDF

Посилання


Karol Wojtyła. Elementarz etyczny,Na podstawie wydania: "Aby Chrystus się nami posługiwał", Ks. Karol Wojtyła, Kraków. – Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", 1979. – 106 s.

ІІ Vatikanskij Cathedral, pastes. Const. Gaudiumetspes, 15: AAS 58 (1966) 1036.

Hegel G. V. F. Filosofiâ religii / G. Hegel // Sočineniâ: 3 t.-m.: Nauka, 1970. – T. 2. - Pp. 85-86.

The riddle of the genial′nosti / V. Èfroimson. -Moscow: Znanie, 1991. -62 s.

Zhadko V.A. Philosophical Foundations of moral and ethical consciousness / V. Zhadko // Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 1997. – 105 s.

Fejerbah l. Izbrannye filosofskie proizvedeniâ: In 2 volumes.-Moscow: Politizdat, 1955. – T. 2. - 943 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Karol Wojtyła. Elementarz etyczny, Na podstawie wydania : "Aby Chrystus się nami posługiwał", Ks. Karol Wojtyła, Kraków. – Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", 1979. – 106 с.

ІІ Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudiumetspes, 15: AAS 58 (1966) 1036.

Гегель Г. В. Ф. Философия религии / Г. В. Ф. Гегель // Сочинения : В 3 т.- М. : Наука, 1970. – Т. 2. - С.85-86.

Загадка гениальности / В. П. Эфроимсон. - М. : Знание, 1991. - 62 с.

Жадько В. А. Світоглядні основи морально-етичної свідомості / В. Жадько // – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 1997. – 105 с.

Фейербах Л. Избранные философские произведения : В 2 т. – М. : Политиздат, 1955. – Т.2. – 943 с.

Copyright (c) 2016 Г. П. Макушинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941