DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94474

Взаємодія людини і суспільства як гарантія розвитку громадянського суспільства

Svetlana Sydorenko

Анотація


В статті дається аналіз формування концепції громадянського суспільства, ефективної взаємодії людини і суспільства як запоруки розвитку громадянського суспільства, визначаються чинники його ефективності: формування соціального капіталу, особистості на засадах діалогу, партнерства і національної консолідації; зроблена спроба теоретичного узагальнення формування громадянського суспільства в розвинутих країнах Заходу і початкові етапи  формування громадянського суспільства в Україні. Відмічається, що держава та громадянське суспільство в рамках демократичного устрою зацікавлені в діалозі та партнерстві, підвищенні ефективності взаємодії

Ключові слова


громадянське суспільство; діалог; партнерство; національна консолідація; культура компромісу; євроінтеграція

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Agaltsev A.M. Personality and communication As suschnostnыe factor of formation and development of civil society / Agaltsev A.M. .// Social and humanities knowledge - 2009. - №1. - P.128-140.

Andreychuk T. Formation of civil society in independent Ukraine: factors and features / Andreychuk T. // Political management - 2013. - №1-2 (5758) - P. 60-70.

Bauman Z. Globalization. Consequences for man and society / Z.Bauman; - M .: Publishing "All The World", 2004. - 188 p.

Boychuk M.The government and civil society: interaction mechanisms [The book] / Boychuk M. - K .: of "Atlanta YuEmSI" .- 2007.- 207 p.

Voronkova V., Andryukaytene R. Maksymenyuk M., Nikitenko V. Formation humanistic concept of management and its impact on human development in the context of globalization and European integration / V. Voronkova, Andryukaytene R. Maksymenyuk M., Nikitenko V. .// Humanites bulletin of ZSEA - 2016 - Vol. 65. - P. 13-26.

Drozdova A. Social capital in the context of civil society / A. Drozdova // Political management - 2013. - №1-2 (5758) - P.70-79.

Efymov O. Global civil society: characteristics and contradictions / Efymov O. // Personality. Culture. Society. - 2010. - XII. - P.379-385.

Karas' A. Civil society and national culture. Humanism for strengthening civil society in Ukraine / A.Karas'. - Bulletin of Lviv University. - 1995.- Issue.32.- P.11-18.

Lotyuk A. Functions of civil society in European integration / Lotyuk A. // Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine. - 2014. - №5. - P.72-78.

Formation of effective civil society on ukraine on dialogue, partnership and national unity: foreign and domestic experience // Режим доступу: http://citeweb.info/20141332370

Воронкова В. Г. Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего // Антропологические измерения философских исследований. 2013. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-novogo-mirovozzreniya-novogo-cheloveka-novogo-obschestva-buduschego (дата обращения: 10.02.2017).

Максименюк М.Ю. Філософські засади публічного адміністрування / М..Ю.Максименюк // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. Ред.. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип.106 - С. 206-216

Максименюк М.Ю. , Нікітенко В.О. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і взаємодії / М.Ю.Максименюк, В.О.Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016.- випуск №66. - с. 266-278.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Агальцев А.М. Личность и общение как сущностные факторі становлення и развития гражданського общества/ Агальцев А.М.// Социально-гуманитарные знания – 2009. - №1. – С.128-140.

2. Андрійчук Т. Формування інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні: чинники та особливості / Андрійчук Т. // Політичний менеджмент – 2013. - №1-2 (5758) - С. 60-70.

3.Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / З.Бауман; пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2004. – 188 с.

4. Бойчук М.А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії: [Монографія] / М.А.Бойчук. - К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСІ».- 2007.- 207 с.

5. Воронкова В.,Андрюкайтене Р., Максименюк М., Нікітенко В.О.. Формування концепції гуманістичного менеджменту та її вплив на розвиток людського потенціалу в умовах глобалізації та євроінтеграції/ Воронкова В.,Андрюкайтене Р., Максименюк М., Нікітенко В.О.// Гуманітарний вісник ЗДІА – 2016. – Вип. 65. – С. 13-26.

6. Дроздова А. Соціальний капітал в контексті розвитку громадянського суспільства/ Дроздова А. // Політичний менеджмент – 2013. - №1-2 (5758) - С.70-79.

7. Ефимов О.И. Глобальное гражданское общество: характеристики и противоречия/ Ефимов И.О. //Личность. Культура. Общество. – 2010. – XII. – С.379-385.

8.Карась А.Ф. Громадянське суспільство і національна культура. Гуманізм за утвердження громадянського суспільства в Україні / А.Ф.Карась. - Вісник Львівського університету. - 1995.- Вип.32.- С.11-18.

9. Лотюк О. Функції громадянського суспільства в умовах євроінтеграції/ Лотюк О. // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. - №5. – С.72-78.

10. Formation of effective civil society on ukraine on dialogue, partnership and national unity: foreign and domestic experience // Режим доступу: http://citeweb.info/20141332370

11 Воронкова В. Г. Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего // Антропологические измерения философских исследований. 2013. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-novogo-mirovozzreniya-novogo-cheloveka-novogo-obschestva-buduschego (дата обращения: 10.02.2017).

12. Максименюк М.Ю. Філософські засади публічного адміністрування / М..Ю.Максименюк // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. Ред.. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип.106 - С. 206-216

13. Максименюк М.Ю. , Нікітенко В.О.   Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і взаємодії / М.Ю.Максименюк, В.О.Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016.- випуск №66. - с. 266-278.

Copyright (c) 2017 Svetlana Sydorenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941