№ 68 (2017)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Філософія людини як об’єкт соціально-філософської рефлексії PDF (English)
V. E. Bilogur 13-21
Глобальна антропологічна криза та ноосферна безпека людства PDF (Русский)
П. А. Водопьянов, П. М. Бурак 22-32
Концептуалізація моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму та освіти інформаційного суспільства PDF
В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Регіна Андрюкайтене 33-48
Етично-філософські проблеми суспільства і медицини у ХХІ столітті PDF
Т. В. Кірик 49-56
Інформаційно-семіотичні виміри інформації як головного тренду інформаційного суспільства PDF
М. О. Кириченко 57-67
Вступ у нооісторію і нова українська національна ідея - ХХІ PDF
К. В. Корсак 68-77
Концептуалізація розвитку інформаційного суспільства в контексті глобалізації: методологія постмодерністського дискурсу PDF
М. Ю. Максименюк 78-88
Філософські засади комунікативних технологій у розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства і глобалізації PDF
В. О. Нікітенко 89-97
Поняття «дух», «духовність» і «особистість»: філософський зміст та взаємозв’язок PDF
В. О. Сабадуха 98-110
Особливості сучасних конфліктів в контексті ноосферної концепції В. Вернадського PDF
Т. І. Сергієнко 111-120
Взаємодія людини і суспільства як гарантія розвитку громадянського суспільства PDF (English)
Svetlana Sydorenko 121-129
Концептуальні засади інформаційної безпеки в україні як умови інноваційного розвитку держави та сучасного тренду суспільства PDF
О. В. Соснін 130-139
Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної парадигми ХХІ століття PDF
А. А. Хлєбнікова 140-148
Світоглядний потенціал гуманітарної освіти як фактор сталого розвитку сучасного українського суспільства PDF
Т. М. Черниш 149-158
Концептуалізаця гуманістичної теорії К. Роджерса, центрованої на людині PDF
Л. А. Шаповалова 159-167

Філософія культури

Антропологічні та аксіологічні виміри буття інформаційної культури як простору для самореалізації особистості PDF
В. В. Мельник 168-178

Філософія освіти

Соціалізація в контексті суспільного розвитку PDF
М. А. Ажажа, Л. Ф. Муц 179-186
Світоглядні виміри якості освіти PDF (Русский)
М. И. Вишневский 187-196
До проблеми формування професійного ділового спілкування майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах PDF
О. Ю. Зотова-Садило 197-205
Соціальна психологія поведінки лідера в команді PDF (Русский)
И. Н. Крюкова, Ю. М. Крюков 206-215
Соціально-психологічні засади виробничої діяльності PDF
Ю. В. Куріс, В. К. Тарасов, А. В. Банах 216-224

Філософія економіки та управління

Розвиток людських ресурсів системи управління: приклад організації дозвілля PDF (English)
Mykolaitis Evaldas 225-238
Держава як гарант забезпечення умов для розвитку та ефективного функціонування підприємницької діяльності PDF
Т. П. Романенко 239-253
Концепція удосконалення управління комунікаціями в інформаційно-комунікаційних проектах PDF
Р. Ф. Сільченко 254-261