DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94480

Концептуалізаця гуманістичної теорії К. Роджерса, центрованої на людині

Л. А. Шаповалова

Анотація


Представлено концептуалізацію гуманістичної теорії К. Роджерса, центрованої на людині, та виявлені її  складові, що допомагають людині розвиватися та удосконалюватися. Для реалізації даної мети сформульовано задачі гуманістичної психології, центрованої на людині, та  представлена характеристика складових гуманістичної терапії. Розкрито поняттєво-категорійний апарат гуманістичної теорії, її сутність, виявлено проблеми психології, центрованої на людині. Як результат, обґрунтовано сутність наукового дослідження терапії К. Роджерса, що базується на емпіричному дослідженні, в основі якого техніки ефективного консультування, що базуються на безумовній позитивній увазі, конгруентності та емпатичному підході до людини. Результати дослідження привели до висновків, що у результаті даної терапії у клієнта буде розвиватися більша кількість  здорових якостей, властивих самоактулізованим людям, включаючи відкритість переживанню, самоприйнятття і довіру до організмічного переживання

Ключові слова


К.Роджерс; гуманістична теорія; клієнт-центрована терапія; людина; актуалізація; організмічний оціночний процес; холістична система; самоактуалізація; когнітивний процес

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Л. А. Шаповалова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941