DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94500

Світоглядні виміри якості освіти

М. И. Вишневский

Анотація


У статті обґрунтовується сутність світоглядної освіти особистості, яка передбачає її прилучення до філософських знань, що забезпечує надійне розрізнення справжніх та уявних цінностей буття. Світогляд розуміється як сукупність основоположних переконань щодо сутності навколишньої дійсності, природи людини та її місця у світі. Розкривається суперечливий характер світогляду особистості, що ускладнює чітке формулювання вимог до якості освіти. Ці вимоги часто мають дуже загальний характер і зводяться до набору побажань. Світоглядний синтез пояснений як з'єднання раніше розрізнених або відокремлених світоглядних понять, уявлень і відзначається, що жодне з філософських вчень не забезпечує загальної згоди щодо цінностей та цілей людського життя, які визначають вимоги до якості освіти. Проте, філософські категорії і способи аргументації зберігають свій авторитет як високі прояви людської розумності

Ключові слова


світоглядна освіта; якість освіти; філософський синтез; моральний розвиток особистості

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vishnevsky, MI The philosophical synthesis as the ideological basis of education / M.I.Vishnevsky. - Mogilev: Moscow State University. Kuleshov, 1999. - 252 p.

Dewey, John. Democracy and Education / J. Dewey. - M .: Education Press, 2000. - 384 p.

Polanyi, M. personal knowledge / M.Polani. - M .: Progress, 1985. - 344 p.

Slastenin, VA The quality of education as a social and pedagogical phenomenon / V.A.Slastenin // Teacher Education and Science. - 2009. № 1. - C 4 - 11.

Habermas Yu. Moral consciousness and communicative action / J. Habermas. - SPb .: Science, 2001. - 380 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вишневский, М.И. Философский синтез как мировоззренческая основа образования / М.И.Вишневский. – Могилев: МГУ им. А.А.Кулешова, 1999. – 252 с.

2.  Дьюи, Дж. Демократия и образование / Дж. Дьюи. –  М.: Педагогика-Пресс, 2000. – 384 с.

3.  Полани, М. Личностное знание / М.Полани. - М.: Прогресс, 1985. – 344 с.

4. Сластенин, В.А. Качество образования как социально-педагогический феномен / В.А.Сластенин // Педагогическое образование и наука. – 2009. № 1. – С. 4 – 11.

5. Хабермас,Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю.Хабермас. - СПб.: Наука, 2001. – 380 с.

Copyright (c) 2017 М. И. Вишневский

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941