DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149651

Інформаційний менеджмент як фактор розвитку інноваційного суспільства

V. V. MELNYK

Анотація


Актуальність теми дослідження інформаційного менеджменту як сучасного напрямку розвитку суспільства в тому, що в умовах ХХІ століття укорінився розвиток сучасної цивілізації у напрямі глобалізації – економічної, політичної, культурної. Центральною темою для розвитку інформаційної цивілізації є інформація як один з самих важливих атрибутів і ресурсів людської діяльності, що переростає у знання. Проблема дослідження – інформаційний менеджмент як наука, що недостатньо ще розроблений у сучасній науковій літературі, тому надзвичайно важливо вивчити всі нові підходи до його розвитку. Мета дослідження – концептуалізація інформаційного менеджменту як науки, в основі якого виступають інформаційно-комунікативні технології та механізми інформатизації, що впливають виявленню інформаційно-інноваційного потенціалу нашої країни, розвитку інформаційних стандартів та реалізації інтелектуального людського капіталу, в основі якого інформація. В статті обґрунтовується сутність, завдання та основні напрямки розвитку концепції інформаційного менеджменту, детерміновані інформаціоналізмом. Перехід до нової інформаційної цивілізації носить характер «технократичного проекту», в основі якого інноваційний розвиток суспільства, що базується на інформаційній інфраструктурі. Розвитку інформаційного менеджменту сприяє «суспільство знань», яке культивує креативну особистість, формування якої базується на інформації та знаннях. Завдання дослідження – концептуалізація інформаційного менеджменту, його сутності, змісту та основних напрямків розвитку, які упроваджуються у практику освітянського процесу вищої школи. Методологічною основою становлення і розвитку концепції інформаційного менеджменту є інформарціоналізм, що досліджується М.Кастельсом (2000), а також аутопоезисна методологія Матурани і Варели. Результати дослідження – упровадження концепції інформаційного менеджменту як одного з самих сучасних напрямків розвитку суспільства ХХІ століття, достатньо інноваційного, що й вимагає розвитку інформаційно-інноваційного суспільства та інформаційно-інноваційної особистості. Висновки - концепцію інформаційного менеджменту слід упроваджувати на всіх напрямках розвитку суспільства, включаючи і вищу щколу, яка вимагає формування креативної особистості як суб’єкта інформаційно-інноваційного суспільства

Ключові слова


інформаційний менеджмент; інформація; інформаційна цивілізація; інноваційне суспільство

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Voronkova, V. G. (2017). The formation of the smart community as a factor of sustainable development and its influence on the formation of a new educational paradigm. Gìleâ, 117 (2), 189–193.

Voronkova, V. G., Romanenko, T. P., Andrûkajtene, R. (2017). Genesis from the information society to the "smart-society" in the context of the historical evolution of the modern world: theoretical-conceptual context. Gìleâ, 116 (1), 128–133.

Castells, M. (1996–1998). The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I-II. Oxford: Blackwell Publishers, 625.

Kyvliuk, O. P. (2014). Modelling of information processes in the context of the information society. Gìleâ, 80, 222–226.

Kyrychenko, M. O. (2017). Informatization as the factor of optimization of the ideology of the information society in terms of network-communicative space. ScienceRise: Pedagogical Education, 1 (9), 46–50. doi: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2017.91627

Maksimenûk, M. Yu., Nikitenko, V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, 66, 266–278.

Melnik, V. V. (2014). Formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, 56, 208–217.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 В. В. Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941