Освіта як чинник становлення і розвитку креативної особистості в умовах інформаційного суспільства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149674

Ключові слова:

освіта, креативна особистість, творчість, компетентності, інформаційне суспільство, «новий креативний клас»

Анотація

Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано освіту як чинник становлення і розвитку креативної особистості та умови, що сприяє появі «нового креативного класу». Постановка завдання - концептуалізація освіти як чинника становлення і розвитку креативної особистості, основних її категорій у вимірі «креативності» та витребуваності людини як креатора інноваційного середовища, в основі якого новий рівень взаємодії «людина-суспільство-освіта», що змінює моделі соціальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В дослідженні ми спираємося на феномен креативності, що досліджуються в роботах В.Андрущенка, В.Беха, В.Воронкової, А.Кравченко, С.Куцепал, О.Кивлюк, Р.Олексенка. Головна увага зосереджена на роботі Річарда Флориди «Homo creatives: Як новий клас завойовує світ» (Київ, 2018). Матриця освіти як чинника становлення і розвитку креативної особистості актуалізує увагу на дискурсосмисленні взаємовідносин «креативна особистість-освіта» та впливу інформаційного суспільства на ці взаємовідносини. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація поняття «креативна особистість» та її роль в сучасному інформаційному суспільстві.

В основі дослідження – концептуалізація базових схем креативності, що представляє собою наукову новизну. Епістемологічний характер постановки та праксеологічне вирішення даної проблеми на користь креативної людини та освіти свідчить, що соціум повинен володіти необхідними і достатніми ресурсами для відтворення креативної людини та її ефективного розвитку, що торкається соціальної царини людини.

Виклад основного матеріалу. Здійснено аналіз становлення і розвитку креативної особистості як головного чинника освіти; представлено визначення «креативної особистості»; доведено, що креативна складова є домінантою, необхідною для вирішення проблем ефективності всіх сфер діяльності, включаючи економічну; проаналізовано умови, що сприяють зростанню креативного складника в майбутньому; виявлено, що являє собою «креативний соціальний клас» як новий клас інформаційного суспільства. Об’єкт дослідження – концепт креативної особистості як новий соціальний і культурний феномен. Предмет дослідження - вплив інформаційного суспільства на становлення і розвиток креативної особистості. Методологія – методологія культуротворчості, що дає можливість для становлення і розвитку креативної особистості.

Висновки – сформовано концепцію освіти як чинника становлення і розвитку креативної особистості в умовах інформаційного суспільства

Біографія автора

V. О. NIKITENKO, Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя

Начальник відділу міжнародних зв’язків, старший викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Azhazha, M. A. (2006). Teoretyko-medolohichni zasady kontseptsiyi liudskoho kapitalu. Efektyvnist suchasnoho menedzhmentu orhanizatsiyi. Kharkiv: KhIMB, 267–271.

Brinolfsson, E., Makafi, E. (2016). Druha epokha mashyn: robota, prohres ta protsvitannia v chasy nadzvychainykh tekhnolohiy. Kyiv: FUND, 236.

Voronkova, V. H. (2018). Osvita postmodernu v umovakh post kolonializmu. Osvitniy dyskurs: Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M.P.Drahomanova, 5, 16–25.

Voronkova, V. H., Maksymeniuk, M. Yu., Nikitenko, V. O. (2017). Formation of noosphere world as the basis of information and innovation noosphere, noosphere economy and society. Hileia, 122, 159–162.

Kyvliuk, O. P. (2015). Socio-cultural phenomenon of modern education and science. Hileia, 101, 362–365.

Kyvliuk, O. P. (2013). Rol komunikatyvnoho resursu v konteksti hlobalizatsiynykh protsesiv. Hileia, 73, 149–150.

Fiurst, M., Trynks, Yu. (2018). U spivprtsai z Nikolausom Halmerom. Filosofiya. Kyiv: Instytut relihiinykh nauk sv. Tomy Akvinskoho, «Dukh i Litera», 544.

Melnyk, V. V. (2014). Hlobalizatsiia v kulturniy sferi: teoretyko-metodolohichnyi analiz. Hileia, 86, 219–225.

Melnyk, V. V. (2015). Ontolohycheskye, aksyolohycheskye y antropolohycheskye osnovanyia razvytyia sovremennoho myra. Hileia, 94, 143–148.

Nikitenko, V. (2016). Cultural and social competence creation in the process of english language study: information society aspect. Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy, 67, 251–257.

Oleksenko, R. I. (2013). Filosofiya, mirovozzrenie i moral' sovremennogo predprinimatelya kak sostavnaya ekonomiko-social'nogo razvitiya obshchestva. Sociosfera, 1, 31–37.

Ryzhova, I. (2017). Smart – technologies as the factor of development of modern design. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademiyi, 69 (1), 174–183.

Ryzhova, I. (2011). Culture is the most fundamental way of human existence. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademiyi, 46, 126–134.

Sydorenko, S. V. (2012). Teoretyko-metodolohichni zasady hlobalnoho hromadianskoho suspilstva. Naukovi zapysky KUTEP, 13, 127–140.

Sosnin, O. V., Nikitenko, V. O., Maksymeniuk, M. Yu. (2017). Informaitsino-komunikatyvnyi menedzhment: zarubizhnyi i vitchyznianyi menedzhment. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, Vyd-vo «Politekhnika», 316.

Floryda, R. (2018). Homo creatives: Yak novyi klas zavoiovuie svit. Kyiv: Nash formyt, 432.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-17

Номер

Розділ

Філософія освіти