Інформаційно-комп’ютерні комунікації науково-освітньої діяльності в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149675

Ключові слова:

інформаційно-комп’ютерні комунікації, науково-освітня діяльність, індустріальне суспільство, інформаційне суспільство, модернізація освіти

Анотація

Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано інформаційно-комп’ютерні комунікації науково-освітньої діяльності як чинник розвитку інформаційного суспільства. Постановка завдання – сучасний етап суспільно-політичного розвитку України характеризується небаченими темпами розбудови нового інформаційно-комунікаційного облаштування науково-освітньої діяльності в суспільстві і, як наслідок, розбудови його як інформаційного і громадянського. Об’єкт дослідження – інформаційно-комп’ютерні комунікації науково-освітньої діяльності як складний соціальний, культурний та економічний феномен. Предмет дослідження – вплив інформаційного суспільства на розвиток інформаційно-комп’ютерні комунікації науково-освітньої діяльності. Аналіз останніх публікацій і досліджень. Автор орієнтується на аналіз проблем інформаційного суспільства, які досліджувалися у роботах І.Валлерстайна, З.Бжезинського, Д.Белла, Дж.Гелбрейта, П.Друкера, А.Лазаревича, А.Портера, О.Тоффлера, Р.Хатчесона, а також вітчизняних - В.Андрущенка, В.Воронкової, О.Кивлюк, М.Кириченка, О. Пунченка, Д.Свириденка. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Невирішені раніше частини загальної проблеми. Постановка завдання. Представники сучасного науково-освітнього середовища своєчасно не помітили, що з появою комп’ютера у світі суттєво змінилися фундаментальні уявлення про освіту, людину, науку, Всесвіт, темпоральні виміри часу, тенденції розвитку сучасного світу. Освіта визначає темпи розвитку світу, а за володіння її ринками розпочалася небачена жорстка конкурентна боротьба. Інформація і знання стали величезним багатством, нематеріальним активом розвитку націй і держав. Методологія дослідження - використання методів синергетичного та аксіологічного, що сприяють глибокому проникненню в суть об’єкта та предмета дослідження.. Наукова новизна дослідження. Дане наукове дослідження передбачає звернення до соціально-філософського смислу концепції інформаційно-комп’ютерних комунікацій науково-освітньої діяльності як чинника розвитку інформаційного суспільства. Виклад основного матеріалу:. виявлено проблеми, що стосуються глобальної інформатизації суспільства, яка стимулювала всі процеси міжнародної співпраці людей, завдяки розвитку інформаційно-комунікаційної сфери збільшила потреби систем управління державами, суспільствами, їх громадянами в різноманітних інформаційних послугах, зумовила радикальні зміни в усіх системах безпеки суспільно-політичних відносин; проаналізовано історичну тенденцію розвитку індустріального, потім – постіндустріального та інформаційного суспільства на основі концепції Й.Масуди; розкрито, що прогрес інформаційної й освітянської проблеми вимагають від нас зваженого облаштування освітніх інформаційно-комунікаційних систем і технологій освіти; обґрунтовано напрями удосконалення інформаційно-комп’ютерних комунікацій науково-освітньої діяльності як чинник розвитку інформаційного суспільства.. Висновки – сформовано концепцію інформаційно-комп’ютерних комунікацій науково-освітньої діяльності як чинника розвитку інформаційного суспільства. Результат дослідження – розроблення напрямів реформування (модернізації) системи освіти в Україні та використання для цих цілей концепцій упровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій

Біографії авторів

О. V. SOSNIN

Доктор політичних наук, професор, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії політичних наук

M. A. AZHAZHA, Запорізька державна інженерна академія

Кандидат наук державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами

Посилання

Andryukaytene, R., Voronkova, V., Kivlyuk, O., Romanenko, T., Rizhova, I. (2017). Konceptualizaciya smart-obshchestva i smart-tekhnologiy v kontekste razvitiya sovremennoy civilizacii. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos, 11–12.

Bilohur, V. Ye. (2011). Svitohliadni oriientatsiyi studentiv: tendentsiyi zmin u transformatsiynomu suspilstvi. Dnipropetrovsk: Porohy, 311.

Vlasenko, F. P. (2014). Virtualna realnist yak prostir sotsializatsiyi indyvida. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzh. inzhenernoi akademiyi, 56, 208–217.

Voronkova, V. G.; Bazaluka, O. A. (Ed.) (2012). Formirovanie novogo mirovozzreniya, novogo cheloveka, novogo obshchestva budushchogo. Kogo i kak vospityvat' v podrastayushchih pokolenih. Vol. 2. Kyiv: Izdatel'skiy dom «Skif», 134–152.

Voronkova, V. G. (2015). Grazhdanskoe obshchestvo kak paradigma, koncept i konstrukt social'no-filosofskogo diskursa. Philosophy & Cosmology, 15, 198–215.

Gaponenko, A. L., Orlova, T. M. (2008). Upravlenie znaniyami. Kak prevratit' znaniya v kapital. Moscow: Eksmo, 400.

Dzoban, O., Sosnin, O. (2015). Informatsiyna bezpeka: novi vymiry zahroz, poviazanykh z aktyvizatsieiu mizhnarodnoi diyalnosti v informatsiyno-komunikatsiyniy sferi. Visnyk Lvivskoho universytetu, 37, 35–43.

Sosnin, O. V., Voronkova, V. H., Nikitenko, V. O., Maksymeniuk, M. Yu. (2017). Informatsiyno-komunikatyvnyi menedzhment: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid. Kyiv: Politekhnika, 316.

Kyvliukb, O. P. (2017). Formuvannia elementiv kompiuternoi hramotnosti molodshykh shkoliariv. Kyiv, 210.

Kyvliuk, O. P. (2014). Modeliuvannia informatsiynykh protsesiv v konteksti informatyzatsiyi suspilstva. Hileia, 80, 222–226.

Kremen, V. H. (2009). Filosofiya liudynotsentryzmu v stratehiyakh osvitnoho prostoru. Kyiv: Pedahohichna dumka, 520.

Kremen, V. H. (2012). Synerhetyka v osviti: kontekst liudynotsentryzmu. Kyiv: Pedahohichna dumka, 368.

Kremen', V. G.; Mel'nikov, L. G. (Ed.) (2005). K obshchestvu znaniy – cherez sovershenstvovanie sistemy obrazovaniya. Social'no-ekonomicheskie problemy informacionnogo obshchestva. Sumy: ITD «Universitetskaya kniga», 34–48.

Masuda, Y. (1983). Information Society as Postindustrial Society. Wash., 234.

Kirichenko, M. O. (2016). Conceptualization of cognitive–communicative dimensions of the ideology of the information society in the humanities and scientific discourse: research methodology. Gіleya, 116, 137–141.

Kirichenko, M. O. (2017). Informatiology as a component of formation of ideology of information society. Gumanitarniy visnik Zaporizkoi ZDIA, 69, 105–111.

Kutsepal, S. V. (2006). Osvita v hlobalizatsiyno-informatsiynomu kontynuumi: neobkhidnist transformatsiyi. Filosofski obriyi. Kyiv; Poltava, 15, 27–40.

Kusherets, B. I. (2002). Znannia yak stratehichnyi resurs suspilnykh transformatsiy. Kyiv, 248.

Punchenko, O. P. (2013). Civilizacionnoe izmerenie istorii chelovechestva. Odessa: Astroprint, 448.

Punchenko, O. P. (2015). Informatyzatsiya yak zasib reprezentatsiyi informatsiynykh resursiv suspilstva. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzh. inzhenernoi akademiyi, 63, 21–30.

Sosnin, O. V. (2015). Informatsiyna bezpeka: novi vymiry zahroz, poviazanykh z informatsiyno-komunikatsiynoiu sferoiu. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzh. inzhenernoi akademiyi, 61, 24–34.

Sosnin, O. V. (2003). Problemy derzhavnoho upravlinnia systemoiu natsionalnykh informatsiynykh resursiv z naukovoho potentsialu Ukrainy. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 572.

Sosnin, O. V. (2015). Suchasni mizhnarodni systemy ta hlobalnyi rozvytok (sotsialno-politychni, sotsialno-ekonomichni ta sotsialno-antropolohichni vymiry). Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 556.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-17

Номер

Розділ

Філософія освіти