Взаємодія управлінської освіти та управлінської культури як основа нової управлінської парадигми інформаційного суспільства

Автор(и)

  • Maria Kononets Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0001-9303-707X

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.165100

Ключові слова:

управлінська освіта, управлінська культура, інформаційне суспільство

Анотація

Актуальність теми дослідження в тому, що взаємодія управлінської освіти та управлінської культури в інформаційному суспільстві є складовою частиною формування управлінської парадигми ХХ1 століття. Взаємодія управлінської освіти та управлінської культури в інформаційному суспільств є міждисциплінарною матрицею багатьох соціогуманітарних та поведінкових наук. Постановка проблеми – концептуалізація взаємодії управлінської освіти та управлінської культури в інформаційному суспільстві, що дозволяють розробити сучасні напрями удосконалення управлінської культури в умовах переходу до нового технологічного укладу. Саме на постіндустріальній стадії відбувається становлення і розвиток управлінської культури, що базується на знаннях, інтелекті, професіоналізмі, та формується управлінськими науками. Аналіз останніх досліджень і публікацій – для аналізу ми виділяємо публікації Регіни Андрюкайтене, В.Беха, Ю.Бех, В.Воронкової, О.Кивлюк, В.Нікітенко, М.Максименюк, Р.Олексенка, О.Пунченка, О.Сосніна, що дозволяють нам обгрунтувати взаємодію управлінської освіти та управлінської культури в інформаційному суспільстві. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – управлінська культура як основа менеджменту, в основі якого культура управлінської діяльності. Постановка завдання – аналіз методологічних засад взаємодії управлінської освіти та управлінської культури в інформаційному суспільстві. Методи – загальнонаукові та методи конструктивної методології, що застосовуються до менеджменту культури. В соціально-філософській літературі останніх років отримала розповсюдження концепція «менеджменту культури». В основі дослідження – концептуалізація методологічних засад, що дозволяють проникнути у взаємодію управлінської освіти та управлінської культури в інформаційному суспільстві, розробка напрямів удосконалення культури управлінської діяльності. Доведено, що найважливіші атрибути управлінської культури, направленої на аналіз складної саморегульованої системи, - це культура управління, самоорганізація та рефлексивність, що сприяють взаємодії культури та управління. Висновки – взаємодію управлінської освіти та управлінської культури в інформаційному суспільстві слід розглядати як динамічний процес, результат і складне соціальне явище. Використання даної взаємодії сприяє формуванню концепції культури менеджменту, яка необхідна для вирішення проблем сучасного суспільства та підвищення динамічного розвитку держави і суспільства

Біографія автора

Maria Kononets, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології і педагогіки

Посилання

Voronkova, V. G. (2012). Formation of synergistically-reflexively model samoupravlinskogo society: the civilizational context. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 49, 17–28.

Kyvliuk, O. P. (2014). Modelling of information processes in the context of the information society. Gìleâ, 80, 222–226.

Kyvliuk, O. P. (2001). Features of the foundations of computer science in elementary school. Computer in the school and family, 5, 33–34.

Kyrychenko, M. O. (2017). Informatization as the factor of optimization of the ideology of the information society in terms of network-communicative space. ScienceRise: Pedagogical Education, 1 (9), 46–50. doi: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2017.91627

Maksimenuk, M. Yu., Nikitenko, V. O. (2016). The formation of the paradigm of information-communicative society as a kind of complex social systems and interactions. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 66, 266–278. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78609

Melnik, V. V. (2015). "Axiological turn" of modern philosophy of culture as being the genesis of culture. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 63, 208–217.

Nikitenko, V. (2016). Conceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 64, 255–259. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.67385

Oleksenko, R. I. (2017). Features of formation of the philosophical values of creative entrepreneurs in the face of global challenges and trends of the development of the modern world. Melitopol: FOP Odnorog T, 228.

Ryzhova, I. S. (2017). Smart – technologies as the factor of development of modern design. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 69, 174–183. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102141

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-23

Номер

Розділ

Філософія культури