DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42605

Суперечності й переваги демократії як середовища впровадження і розвитку інновацій

Е. В. Старовойт

Анотація


У статті розглядаються суперечності й переваги демократії в контексті необхідності реалізації інноваційних засобів упливу освіти і культури на громадянську, демократичну, гуманістичну освіченість населення України. Відзначається, що формування і функціонування інноваційної культури у демократичному суспільстві відбувається досить суперечливо. Крім того, дається взнаки непідготовленість більшості громадян країни до впровадження демократичних стандартів життя та соціальних процедур. Підкреслюється, що потрібна ґрунтовна реформа управлінської сфери держави, демократизація і децентралізація влади. Ці процеси мають супроводжуватися громадянсько-політичною освітою та вихованням населення, насамперед молоді, на демократично-гуманістичних засадах


Ключові слова


демократія; демократизація; освіта; інновація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kaduk N. Y. Sovremennaya demokratyya: poysk эtalonov y oryentyrov / N.Y. Kaduk // Visnyk SevNTU. Seriya: Politolohiya. Zbirnyk naukovykh prats'. − Sevastopol': SevNTU, 2010. − Vypusk 112. − S. 55-58.

Andrushchenko V. P. Orhanizovane suspil'stvo: Problema orhanizatsiyi ta suspil'noyi samoorhanizatsiyi v period radykal'nykh transformatsiy v Ukrayini na rubezhi stolit': Dosvid sotsial'no-filosofs'koho analizu / Viktor Andrushchenko. − K.: TOV «Atlant YuEmSi», 2006. − 502 s.

Ohorodnyk L. M. Stereotyp yak sotsial'no-psykholohichnyy fenomen u konteksti pidhotovky pedahohichnykh kadriv do innovatsiynoyi diyal'nosti / L.M. Ohorodnyk // Pedahohichnyy dyskurs: zbirnyk naukovykh prats'. – Khmel'nyts'kyy: KhHPA, 2009. – Vypusk 6. – S. 142-145.

Kotukov O. A. Trudnoshchi demokratychnoho tranzytu v Ukrayini / O.A. Kotukov // Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya: zbirnyk naukovykh prats'. – Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2009. – Vypusk 3 (26). – S. 77-85.

Karozers T. Konets paradyhmы tranzyta / Tomas Karozers // Polytycheskaya nauka. – 2003. – № 2. – S. 42-65.

Novakova O. V. Spetsyfika demokratychnoho tranzytu v postradyans'kykh krayinakh / O.V. Novakova // Visnyk Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalya. Naukovyy zhurnal. − 2010. − № 3 (145). − S. 270 − 283.

Martynenko V. M. Demokratyzatsiya mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnya protsesamy suspil'nykh transformatsiy. Avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya doktora nauk z derzhavnoho upravlinnya. Spetsial'nist': 25.00.02 − mekhanizmy derzhavnoho upravlinnya / Vasyl' Martynenko. − Donets'k, 2005. − 38 s.

Zubenko V. V. Ynnovatsyonnaya kul'tura obshchestva − osnova ynnovatsyonnoho razvytyya hosudarstva / V.V. Zubenko // Visnyk Donets'koho universytetu. Seriya V. Ekonomika i pravo. Naukovyy zhurnal. − 2007. − № 1. − S. 209-215.

Kropotova N. V. Sotsyokul'turnыe aspektы formyrovanyya natsyonal'noy ynnovatsyonnoy systemы // Razvytye ynnovatsyonnoy kul'turы obshchestva: problemы y perspektyvы / Materyalы

nauchno-praktycheskoy konferentsyy. – Symferopol': Yzdatel'skyy tsentr Krыmskoho ynstytuta byznesa, 2006. – S. 13-16.

Perfil'yeva A. Sotsial'ni naslidky neoliberal'noyi modeli hlobalizatsiyi / Anastasiya Perfil'yeva, Ol'ha Pys'menna // Suchasna ukrayins'ka polityka. Polityky i politolohy pro neyi. – K.: Ukrayins'kyy tsentr politychnoho menedzhmentu, 2010. – Vypusk 20. − S. 391-400.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кадук Н. И. Современная демократия: поиск эталонов и ориентиров / Н.И. Кадук // Вісник СевНТУ. Серія: Політологія. Збірник наукових праць. − Севастополь: СевНТУ, 2010. − Випуск 112. − С. 55-58.

2. Андрущенко В. П. Організоване суспільство: Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу / Віктор Андрущенко. − К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2006. − 502 с.

3. Огородник Л. М. Стереотип як соціально-психологічний феномен у контексті підготовки педагогічних кадрів до інноваційної діяльності / Л.М. Огородник // Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. – Хмельницький: ХГПА, 2009. – Випуск 6. – С. 142-145.

4. Котуков О. А. Труднощі демократичного транзиту в Україні / О.А. Котуков // Теорія та практика державного управління: збірник наукових праць. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – Випуск 3 (26). – С. 77-85.

5. Карозерс Т. Конец парадигмы транзита / Томас Карозерс // Политическая наука. –. 2003. – № 2. – С. 42-65.

6. Новакова О. В. Специфіка демократичного транзиту в пострадянських країнах / О.В. Новакова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. − 2010. − № 3 (145). − С. 270 − 283.

7. Мартиненко В. М. Демократизація механізмів державного управління процесами суспільних трансформацій. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління. Спеціальність: 25.00.02 − механізми державного управління / Василь Мартиненко. − Донецьк, 2005. − 38 с.

8. Зубенко В. В. Инновационная культура общества − основа инновационного развития государства / В.В. Зубенко // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. Науковий журнал. − 2007. − № 1. − С. 209-215.

9. Кропотова Н. В. Социокультурные аспекты формирования национальной инновационной системы // Развитие инновационной культуры общества: проблемы и перспективы / Материалы научно-практической конференции. – Симферополь: Издательский центр Крымского института бизнеса, 2006. – С. 13-16.

10. Перфільєва А. Соціальні наслідки неоліберальної моделі глобалізації / Анастасія Перфільєва, Ольга Письменна // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2010. – Випуск 20. − С. 391-400.

Copyright (c) 2015 Е. В. Старовойт

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941