DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94501

До проблеми формування професійного ділового спілкування майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах

О. Ю. Зотова-Садило

Анотація


У статті акцентовано увагу на дослідженні стану сформованості професійного ділового спілкування та міжкультурного ділового спілкування майбутніх фахівців технічного та економічного спрямування. Автор представляє кількісний та якісний аналіз  результатів емпіричного дослідження означеної проблеми. Базовим підходом до реалізації проблеми формування ПДС майбутніх фахівців автор вважає системну аудиторну та позааудиторну взаємодію студентів і науково-педагогічного складу вищого навчального закладу. Аналіз результатів дослідження виявив наявну потребу в інтегрованому підході до розв’язання проблеми. Саме така необхідність синтезувати матеріал різних дисциплін гуманітарного блоку в контексті формування і розвитку навичок професійного ділового спілкування зумовила вибір принципів, стратегічних завдань та змістового компонента програми авторського спецкурсу «Професійне ділове спілкування»

Ключові слова


професійне спілкування; міжкультурне ділове спілкування; гуманітарна підготовка; емпіричне дослідження; стан сформованості умінь та навичок професійного спілкування студентів; аудиторна та позааудиторна взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Melnyk N. 40% vypusknykiv-economistiv potrapliayut na birzhu pratsci : [Internet resource] / Nataly Melnyk // Publication from official website of «International Project Centre NDI of Information Technologies» : http://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1624

Pedagogica Vyschoyi Shkoly : textbook / [Z.N. Kurliand, R.I.Hmeliuk, A.V.Semionova and others] ; edited by Z.N. Kurliand. – 2-d edition, changed. – К. : Znannya, 2005. – 399p.

Zotova-Sadylo O.Y. Creative Personality Structure of modern specialist / Olena Zotova-Sadylo // Suchasna osvita tvorcho obdarovanoyi molodi : Ideyi, tehnologiyi, perspectyvy. The materials of the conference (Kryvy Rih, 16-18th of April 2008). – Kyyiv – Kryvy Rih, 2008. – P. 40-45.

Zotova-Sadylo O.Y. Professional Business Communication : scientific and methodical approaches [Textbook]. - Kryvy Rih, 2013. – 230 с. – ISBN 978-966-97083-2-2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Мельник Н. 40% випускників-економістів потрапляють на біржу праці : [Електронний ресурс] / Наталія Мельник // Публікація з офіційного сайту «Центру міжнародних проектів НДІ прикладних інформаційних технологій» // режим доступу до сайту: http://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1624.

2. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / [З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.] ; за ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К. : Знання, 2005. – 399с.

3. Зотова-Садило О. Ю. Структура творчої особистості сучасного фахівця / Олена Юріївна Зотова-Садило // Сучасна освіта творчо обдарованої молоді: ідеї, технології, перспективи. Матеріали конференції (Кривий Ріг, 16-18 квітня 2008р.). – Київ-Кривий Ріг, 2008р. – С. 40-45.

4. Зотова-Садило О.Ю. Професійне ділове спілкування: науково-методичні підходи [Навчально-методичний посібник : Рекомендований до друку Міністерством освіти і науки України (Лист від 15.05.12 № г/11-6799)]. – Кривий Ріг , 2013. – 230 с. – ISBN 978-966-97083-2-2.

Copyright (c) 2017 О. Ю. Зотова-Садило

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941